НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

П О Д П И С !

Колективните преговори завършват с подписване на предложения КТД (в неговия първоначално предложен вид или (както по-често се случва) изменен и допълнен по взаимно съгласие на страните). Екземплярите трябва да бъдат прегледани внимателно преди подписването им – възможно е (било поради грешка, било умишлено) съдържанието да се различава от това, което е договорено и протоколирано! Всяка от преговарящите страни трябва да получи оригинално подписано копие, а една от тях (без значение коя) следва да впише сключения Колективен договор в съответното териториално поделение на ИА „ГИТ“. Оттук нататък остава да огласим нашето постижение пред работещите и да представим списъци с тези от тях, които имат право на договорените придобивки. И не на последно място: сключеният Колективен договор е валиден за 1 или за 2 години. До 3 месеца преди изтичане срока на валидност трябва да бъдат започнати нови колективни преговори.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори