НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Списъци на членуващите

Когато предложеният КТД бъде подписан (в неговия първоначален вид или изменен и допълнен по взаимно съгласие на страните), идва ред договорените придобивки да бъдат предоставени на нашите синдикални членове. За да може да се изпълни това, Работодателят трябва да знае поименно кои са работещите с право да получат договорените придобивки. И ако досега сме пазили имената на синдикалните членове в най-строга тайна, сега идва момент да представим списъци – за да бъде изпълнен поетият ангажимент към тях. Разбира се – тези списъци могат да бъдат предоставени само след като вече са създадени подходящи гаранции за закрила на синдикалистите срещу всяка форма на преследване заради тяхната синдикална принадлежност. И именно току що подписаният Колективен договор трябва да включва такива гаранции – отделно от установения конструктивен диалог с ръководството на предприятието.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори