НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Автомобилна индустрия

(браншов синдикат)

'Automotive Industry'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Автомобилна индустрия“, се откроява:

29.31. Производство на електронни и електрически части и устройства за автомобили.

В областта на автомобилната индустрия работят електроинженери, специалисти по микроелектроника; и автомобилна електроника; технолози, настройчици, оператори на машини, асемблери и други производствени работници.

Цитираните производства са със значителен потенциал в средносрочна перспектива и са структуроопределящи за много региони на страната ни. За отбелязване е, че България е сред основните производители в световен мащаб на някои от електронните компоненти и устройства за автомобили, като тенденциите са възходящи.

Въпреки положителните икономически предпоставки обаче, в не малко случаи се наблюдава неправилен мениджмънт, занижени трудови стандарти и интензивна експлоатация. От това произтичат рискове като отлив на качествени работещи и занижаване качеството на някои производства – което може да доведе до редица трудности за бранша.

Поради установените браншови проблеми полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане на работещите хора към дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с бранша, се откроява:

Ако работиш в областта на Автомобилната индустрия и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

  • КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

    Тук можеш да споделиш за проблемите в Автомобилната индустрия (АИ) и евентуално за възможните решения. Ще се вслушаме внимателно в казаното от теб и заедно ще потърсим начин за подобряване на нещата. И не само :)
  • Нуждаем се от твой e-mail адрес, на който да ти върнем отговор. Ако имаш някакво притеснение, можеш да си създадеш анонимен адрес.
  • Молим да споделиш конкретно и конструктивно! В противен случай споделеното от теб няма да бъде много полезно.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори