НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Намери документ

Подкрепяме твоята синдикална работа, като ти предлагаме списък с някои от по-често прилаганите вътрешни актове на КТ „Подкрепа“ ведно с утвърдените във връзка с тях формуляри и образци за попълване. Ако се нуждаеш от допълнително съдействие или ако сме пропуснали нещо, не се колебай да се свържеш с нас!

Актове на трудовото и осигурителното право можеш да намериш ТУК.

Пропагандни материали на НФТИНИ можеш да намериш ТУК.

Обучителни синдикални материали можеш да намериш ТУК.

Устройствени актове на КТ „Подкрепа“

Устройствените актове на КТ „Подкрепа“ определят правния статут, организацията и начина на функциониране на Конфедерацията. Във всичко, което правим като синдикалисти, се водим от тези актове, сред които Уставът е върховният устройствен акт на Конфедерацията и никой от останалите вътрешни актове не може да му противоречи.

Устройствени актове на НФТИНИ

В израз на конфедеративния принцип на управление, всяка от териториалните организации и всяка от професионалните организации на КТ „Подкрепа“ (сред които и НФТИНИ) е свободна и независима в това да утвърди свой Устав, който съответства на цитираните по-горе устройствени актове на КТ „Подкрепа“, но дава специфични правила и насоки за синдикална работа. По-нататък професионалните и регионалните организации детайлизират своето устройство и дейност със съответни правилници и наредби, по подобие на Конфедерацията. НФТИНИ не прави изключение от това.

Формуляри и образци за попълване

Следват някои от основните формуляри и образци, които са утвърдени в КТ „Подкрепа“ (и съответно в НФТИНИ) за попълване в хода на всекидневната ни синдикална работа.

Ако се нуждаеш от версии на формулярите и образците, които да редактираш за своите синдикални нужди, просто се свържи с нас за съдействие!

Създаване и развитие на Синдикална секция

Регистрация и легитимност на Синдикална секция

Установяване на Социален диалог с Работодателя

Провеждане на Колективни трудови преговори

Колективен трудов спор и провеждане на стачка

Установяване на състоянието в предприятието

Програмни актове на КТ „Подкрепа“ и НФТИНИ

В своята работа КТ „Подкрепа“ периодично прави преглед на актуалната социално-икономическа обстановка, волята на нашите синдикални членове и възможностите за благоприятно въздействие в обществото. На базата на такива съображения Конгресът (върховният орган на Конфедерацията) утвърждава нашите Програмни актове, които задават синдикалния дневен ред и ни ориентират в текущите цели, които си поставяме. По същия начин постъпваме в НФТИНИ, като всеки път на Национална конференция (върховен орган на Федерацията) утвърждаваме нашите приоритети за следващия програмен период.

Всичките предложени ресурси са в .pdf формат – за да сме сигурни, че на твоя екран ще се изобразят така, както ги виждаме и ние, без значение от софтуера и настройките на твоя компютър. Ако нещо ти е необходимо в друг формат, не се колебай да се свържеш с нас, за да ти изпратим копие. Препоръчваме ти да се придържаш към свободни формати, които уважават твоята свобода и независимост!

Актове на трудовото и осигурителното право можеш да намериш ТУК.

Пропагандни материали на НФТИНИ можеш да намериш ТУК.

Обучителни синдикални материали можеш да намериш ТУК.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори