НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Браншови синдикати

Branch Syndicates

НФТИНИ обединява работещите хора от Техническите индустрии, Науката, Информатиката – сред които електроинженери, производствени работници, учени от всички направления, специалисти по информационни технологии и компютърна техника, служители в областта на информационните дейности и услуги.

Нашите синдикални членове (в зависимост от икономическата дейност на съответните предприятия) са организирани в Браншови синдикати, които обхващат научно-изследователски и внедрителски дейности, иновации, високи технологии, производства в автомобилната, електронната и електротехническата промишленост, софтуерни и информационни дейности, компютърни услуги:

Основна функция на НФТИНИ е да отстоява чрез своите Браншови синдикати исканията на работещите хора в съответните икономически дейности; да участва в разработването и приемането на Програмните актове и Устройствените актове на КТ „Подкрепа“; да способства за осъществяване на синдикалната политика на национално и професионално ниво; да действа чрез нашите експерти и активисти във всяко едно от предприятията, където ти и твоите колеги сте ни поканили чрез учредяването на Синдикална секция. Ако все още не сте го направили, елате в „Подкрепа“!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори