НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Браншови синдикати

Branch Syndicates

НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ обединява работещите хора от Техническите индустрии, Науката, Информатиката.

Нашите Синдикални секции, в зависимост от икономическата дейност на съответните предприятия, са организирани в Браншови синдикати, обхващащи научно-изследователски и внедрителски дейности, иновации, високи технологии, производства в автомобилната, електронната и електротехническата промишленост, софтуерни и информационни дейности, компютърни услуги:

Като съучредител и пълноправен член на КТ „Подкрепа“, НФТИНИ издига чрез своите Браншови синдикати исканията на работещите хора в съответните икономически дейности, участва в разработването и приемането на Програмните актове и Устройствените актове на Конфедерацията, и способства за осъществяване на синдикалната политика на национално и професионално ниво. Нашите експерти и активисти, подпомагани от НФТИНИ и съответните Браншови синдикати, осъществяват синдикалната политика във всяко едно от предприятията, където ти и твоите колеги сте ни поканили да ви съдействаме чрез учредяването на Синдикална секция. Ако все още в твоето предприятие не сте го направили, сега е моментът!

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори