НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Актуализация на възнагражденията в ССА

Комисията по бюджет и финанси: ДА!

Току що Комисията по бюджет и финанси (КБФ) при Народното събрание гласува с 23 гласа „за“ при 0 гласа „против“ и 0 „въздържали се“ предложението за допълнителен бюджетен трансфер в размер 5,5 млн. лв. за изравняване на възнагражденията в Селскостопанската академия (ССА) с тези на колегите им в БАН и държавните ВУЗ-ове на България. С много колебания справедливостта възтържествува!

Комисия по бюджет и финанси при НС
(вземане на решението)

Благодарим на всички, които ни подкрепиха – по един или по друг начин! Специална благодарност на тези, които днес застанаха пред загражденията на Народното събрание с логото на кампанията на гърдите си. Специална благодарност и на тези, които тихомълком говориха с народни представители, настояваха да се прояви разбиране и в крайна сметка наложиха едно принципно и отговорно решение.

Поздравяваме колегите от ССА!

Бъдете вдъхновени и продължавайте да правите това, от което страната ни наистина има нужда!

Посрещнахме народните представители с протест

Още към 08:30 ч. на 27.06.2022 г. вече нашите хора от НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ бяха завардили служебния вход на Народното събрание, за да посрещнат бързащите за заседанието на КБФ народни представители с нашите пропагандни плакати и социални послания.

С особена неустоимост се открои плакатът с лъжата на министър Асен Василев (бивш) и този с иновацията на министър Даниел Лорер (също бивш); специално залепихме плакатите на входа на загражденията, които пазят народните избранници от народната любов – и те нямаше как да не хвърлят по някой поглед крадешком, докато влизат към работните си места.

Представители на НФТИНИ и ФНСЗ от най-големия институт на ССА в гр. София.

Специална делегация на служители от Централата на КТ „Подкрепа“ подсили протеста на работещите в ССА – за което отново благодарим!

Докато поздравявахме и изпращахме народните представители, имахме възможности да изразим позициите си и пред някои медии, които отразяваха събитието и случващото се вътре на заседанието в КБФ.

Работещите в ССА излизаме на протест!

Присъедини се към справедливия протест на работещите в ССА и всички загрижени за хранителната сигурност на България! В условията на безпрецентни продоволствени кризи в глобане мащаб (климатични изменения; генетични модификации; военни конфликти) България е на път да загуби своя научно-изследователски ресурс за обезпечаване на хранителния суверенитет – една от най-старите в света академични институции в областта на аграрната наука, на която дължим над 90% от иновациите в областта на селстостопанската промишленост.

 • Кога? от 09:00 ч. на 27.06.2022 г. (понеделник)

 • Къде? в градинката зад Народното събрание в гр. София

 • Защо? защото с МРЗ наука не се прави!

 • Как? просто елате с колеги и приятели!

Последователно правителства от всички политически цветове, в продължение на десетилетия подценяват финансирането на ССА и това доведе професори да получават възнаграждения в порядъка на стартовата заплата за младши учител, а възнагражденията на близо 40% от работещите в Академията да клонят към Минималната работна заплата (МРЗ) за страната (която днес достига едва 710 лв. бруто). В резултат от това системно подценяване, ССА е загубила почти половината от научния си персонал (в сравнение с 2003 г.) – и днес цели сектори от научно-изследователския потенциал на страната ни са на път да изчезнат.

Свали 6 бр. флаери с логото на кампанията в общ .pdf файл с A4 формат; изрежи и разпространявай!

Пропагандни материали за протеста

Следват пропагандни материали, които сме подготвили за твое улеснение – отпечатай каквото ти трябва (.pdf файлове с A3 формат) и го ползвай навсякъде, където решиш, че е подходящо! Опитахме се да обхванем всичките основни тези на протеста. Можеш да споделяш и разпространяваш свободно.

Свали всичките 11 плаката в общ .pdf файл с A3 формат!

Документи на кампанията

Традиционно в НФТИНИ) се обезпечаваме със стройна документална база – която при интерес можеш да проследиш по-долу и да ползваш в по-нататъшната работа по кампанията.

Всичко започна с приемането на Закон за държавния бюджет 2022 г. (ЗДБРБ-2022), където за поредна година предвиденото увеличение на средствата за ССА беше в размер единствено за покриване на минимална работна заплата за страната в увеличения ѝ размер от 710 лв. На нашите възражения се отговори с обещание, че към средата на годината с актуализацията на бюджета това ще бъде компенсирано. Обещанието не беше изпълнено – Академията изобщо не е включена в актуализацията.

Днес повече от половината учени в ССА (асистенти, доценти, професори) работят при трудови възнаграждения, клонящи към минималната работна заплата; в окаяна работна среда, често без необходимите лабораторни прибори и реактиви; принудени да набавят със собствени спестени средства критично най-необходимото за изпълнение на възложените със закон функции на Академията.

Независимо от всички усилия и независимо от нечовешките лишения, Академията през годините е изтласкавана все по-близо до финансовия ръб на своето оцеляване и днес ключови аспекти от аграрната наука са заплашени да изчезнат от картата на българския научно-технически потенциал. Това се случва на фона на безпрецедентни климатични и продоволствени кризи, поставящи хранителния суверенитет на България, Европа и света пред все по-драматични предизвикателства. И на фона на предизборни обещания за приоритет на иновациите и растежа.

Отчитайки тези притеснителни реалности, като взехме предвид и това, че ССА е сред най-старите институции от този тип в света и на нея страната ни дължи над 95% от научните разработки и иновации в областта на селскостопанското дело, подписахме Меморандум срещу хроничното недофинансиране на селскостопанската наука, в който Ръководството на Академията и Синдикатите обединихме сили за съвместни действия срещу тази национална безотговорност.

Междувременно с колегите от ФНСЗ при КНСБ подписахме и Официална позиция, която сведохме до ключовите политически инстанции, където по това време (официално) се обсъждаше на различни етапи актуализацията на бюджета:

 • министър-председателя;

 • министъра на финансите;

 • министъра на земеделието;

 • министъра на науката и образованието;

 • министъра на околната среда и водите;

 • министъра на иновациите и растежа;

 • председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси;

 • председателя на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации;

 • председателя на парламентарната Комисия по земеделие, храни и гори;

 • председателя на парламентарната Комисия по образование и наука;

 • председателя на парламентарната Комисия по околна среда и води.

Позволихме си малко по-разширен списък, за да кажем ясно на всички, че така не бива и така не може! Никой от посочените по-горе не откликна на поканата ни да разговаряме за изясняване на проблема и да търсим конструктивен изход. Правим своите изводи и продължаваме нататък.

Паралелно с усилията ни да влезем в диалог, нашите Синдикални членове организираха набирането на Подписка в подкрепа на исканията ни, която буквално за няколко дни беше подкрепена от над 80% от работещите в Академията (в т.ч. – висше ръководство, директори, учени, помощен персонал). Колегите са готови да предприемат и по-радикални действия, ако отново не бъдат чути.

И не на последно място – формулирахме кратко, но ясно изложение на проблема и на това, което искаме, за да може журналистите и по-широката общественост да се ориентират бързо, без излишни усилия и точно в това, за което се борим. В тази връзка е нашето Настояване към политиците и широката общественост, придобиващият вече гротескни форми проблем с финансирането на ССА да бъде решен. Дадохме да се разбере, че в противен случай нищо добро не очаква както държавата ни, така и тези, които я тласкат към национално безотговорни рифове!

Откровена политическа лъжа

Истински ни подразни откровената политическа лъжа, с която министър Асен Василев си послужи в заседанието на Комисията по бюджет и финанси при Народното събрание от 09.06.2022 г. В отговор на запитване от народен представител, Василев просто излъга, че в бюджетната актуализация не са отразени критичните нужди на ССА, тъй като тези нужди не били заявени от ресорното Министерство на земеделието (МЗм).

 • Присъстващият на заседанието проф. Мартин Банов (председател на ССА) веднага взе думата, „за да разясни“ на министъра, че Академията е първостепенен разпоредител с бюджет – и следователно нейните нужди не се заявяват от каквито и да било ресорни министерства, а се отработват директно в Министерството на финансите (МФ).

 • За пълнота следва да отбележим и това, че от Отговор на министър Иван Иванов научаваме, че такова заявяване за критичните нужди на ССА все пак е направено от ресорния министър (Становище с изх.№0407 от 06.06.2022 г.); както е направено между другото и от председателя на Академията в негово писмо-доклад до финансовия министър. В с.см. е и Отговор с изх.№55-13 от 27.06.2022 г. на министъра на земеделието по наши запитвания. Но и двете са игнорирани в МФ!

Комисия по бюджет и финанси при НС
– лъжата на министър А. Василев: 4:45;
– опровержението на проф. Банов: 8:09

Изпълнителната власт просто излъга Законодателната власт; заедно с което се опита да излъже и академичната общност, и обществото като цяло; противопоставяйки едни учени на други учени – независимо, че и в ССА, и в БАН, и в различните ВУЗ учените се атестират и хабилитират по едни и същи критерии – тези в Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

Неизпълнени предизборни заявки

Не виждаме реално намерение да се изпълнят предизборните заявки, залегнали в Коалиционното споразумение за съвместно управление на Република България (2021-2025) и по-специално – Приложение №7 „Земеделие“ – където между другото е записано: „сътрудничество с браншовите организации“ и „структуриране на браншовите организации като партньор на изпълнителната власт“ (никоя от структурите на изпълнителната власт не откликна на предложенията ни за разговор; освен това изпълнителната власт не е в правомощие „да структурира“ браншовите организации – последните се ползват от автономия); „приоритизиране на инвестициите в специализираното образование“ и „инвестиции в млади обучаващи се учени, в материална база, стипендии, обмяна на опит“ (бюджетният трансфер към ССА покрива само минималната работна заплата); „насърчаване на цифровизацията и иновациите“ и „откриване на нови агротехнически решения“ (учените с минимални работни заплати се принуждават да купуват реактиви за лабораторните изследвания със собствените си спестявания); „изграждане на ефективно фунционираща инфраструктура и капацитет за управление на рискови събития“ (при фактически отказ да се осигури финансовото оцеляване на ключовата научно-изследователска академична институция в областта на аграрната наука.

Продължаваме да се питаме каква точно е функцията на мистичното Министерство на иновациите и растежа (МИР), което нито веднъж не се застъпи за българските институции, заети в най-голяма степен с научно-изследователска, развойно-внедрителска дейност и иновации – двете научни Академии (БАН и ССА), които генерират мажоритарната част от брутния научен продукт на страната; и водещите Висши учебни заведения (ВУЗ) с действителен научно-изследователски потенциал; вместо което се лансира създаването на съвсем нови структури, без никакъв адекватен диалог със съществуващите академични ресурси – като че ли някой трябва да ни убеди, че научен потенциал може да бъде създаван просто с командно-административни похвати, включващи задължително разрушаване на съществуващите ресурси! Прочее, в коя научна област са академичните разработки на министър Даниел Лорер? Въпросът, разбира се, е реторичен!

Няколко думи за вътрешните предателства

Сред най-впечатляващите явления около кампанията се открояват вътрешните предателства – директори, които (въпреки недвусмислената подкрепа от председателя на Академията) се противопоставиха на това служителите да участват в нашите усилия; усилия, които са насочени към това да осигурят нужния финансов ресурс включително на тези директори!

Като пример можем да посочим проф. Ирена Атанасова (директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров“), която отказа да освободи от работа служителите в най-големия институт на ССА в гр. София за участие в протеста днес. Отказът е „мотивиран“ със Становище от „външен юридически консултант“, който ни разхожда из трудовоправната материя и след като достига до „извод“ за „обективна невъзможност“ да се осъществи „правен контрол за неговата [на протеста] основателност, относно неговия предмет“ (погрешната запетая е на автора – бел. НФТИНИ), препраща към чл. 57, ал. 3 от действащия в Академията БКТД, относима към командироването за синдикални мероприятия.

Отделно от недопустимостта да бъде осъществяван какъвто и да било „правен контрол за основателност“ на синдикалните мероприятия (!), следва да се отбележи, че мероприятието (протестът) е в същото населено място като Института (в гр. София) и никой не е претендирал за изплащане на дневни, квартирни и пътни пари за командировка (видно от Искането на синдикалния лидер в предприятието). Това обаче не пречи на „външния юридически консултант“ да достигне до „извод“ за невъзможността да бъде извършено командироване – на което „основание“ проф. Атанасова отказа да даде възможност на нейните подчинени да изразят позиция в полза вкл. на поверения ѝ Институт; очевидно за нея финансови затруднения няма и тя не се нуждае от претендирания от всички нас допълнителен бюджетен трансфер, без който повечето служители са обречени на минимални възнаграждения!

Следва да се отбележи, че така цитираният отказ на директорката на Института „Пушкаров“ е в нарушение както на цитирания БКТД (чл. 56 и чл. 57, ал.ал. 1 и 2); така също на подписания с председателя на Академията Меморандум от 11.05.2022 г. (т. 4 от същия). Цитираните норми практически задължават директорите да съдействат на служителите за участие в протесните синдикални мероприятия в интерес на ССА! Отбелязваме си проявените своеволия от директори като посочената и продължаваме нататък.

Като обобщение на казаното дотук

За нас беше приключение да извървим всичките стъпки в тази нелека кампания – от (1) концептуализиране на целта и (2) консолидиране на всички заинтересувани страни, през (3) изясняване на пропагандните и (4) комуникационните подходи, към (5) организиране на хората и (6) осъществяване на набелязаните интервенции по всички нива за въздействие чрез последователен обществен натиск. Благодарим на всички – че бяхме заедно, работихме и успяхме!

Братски синдикални поздрави!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори