НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Как да ни намериш

Ако работиш (или желаеш да работиш) в областта на Техническата индустрия, Науката или Информатиката, НФТИНИ е твоята синдикална организация. При нас са съсредоточени научно-изследователски и внедрителски дейности, иновации, високи технологии, производства в автомобилната, електронната и електротехническата промишленост, софтуерни и информационни дейности, компютърни услуги. В зависимост от естеството на икономическата дейност, с която си свързан/а, можеш да се обърнеш към твоя Браншов синдикат:

Ако в твоето предприятие действа Синдикална секция на КТ „Подкрепа“, потърси връзка с нейния председател или секретар.

Ако желаеш да се свържеш с централното ръководство на НФТИНИ, можеш да ни посетиш в Централата на КТ „Подкрепа“ на пл. Гарибалди в столицата:

Централа на КТ „Подкрепа“ на пл. Гарибалди в столицата

(Намери на Свободната карта Open Street Map)

Можеш да ни пишеш до официалния пощенски адрес:

КТ „Подкрепа“ – НФТИНИ
ул. Ангел Кънчев №2, офис 301
1000 София

Можеш да ни пишеш на e-mail:

nftini@abv.bg

Всичките структури на НФТИНИ действат съвместно, на базата на споделена мрежова експертиза и разпознати общи интереси. Именно това прави нашите синдикални членове силни – защото зад тях стои мащабно разклонена национална мрежа, концентрираща значителен организационен, материален и интелектуален потенциал – с какъвто никой от нас не разполага, ако е сам.

Партньори на НФТИНИ: