НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Изпълнителен съвет

Изпълнителният съвет (ИС) e постоянно действуващ колективен централен синдикален ръководен орган, който организира цялостната дейност на НФТИНИ между сесиите на Федеративния съвет. Състои се от председателя, заместник председателя и федеративни секретари, всеки от които отговаря за определен Браншов синдикат и/ли за специализиран синдикален ресор:

 • Александър Цапов
  (председател)
  nftini@abv.bg

 • Адриан Илиев
  (заместник председател)
  advocati@gmx.com

 • Елена Грънчарова
  (иновации и потребителски дизайн)
  eveha@abv.bg

 • Момчил Георгиев
  (технологии, електроника, информатика)
  momchil.rusev11@gmail.com

 • Павел Рашев
  (научна, развойна и приложна дейност)
  pavel_rashev@abv.bg

ИС подготвя и свиква заседанията на Федеративния съвет, изпълнява неговите и на Националната конференция решения, и взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на НФТИНИ; подготвя и предлага за утвърждаване от Федеративния съвет проекта за бюджет, и утвърждава щатното разписание на Федерацията; разглежда организационно-финансовата дейност на структурите на НФТИНИ, като внася за разглеждане във Федеративния съвет констатирани нарушения на Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос; взема решение за изключването на колективни членове от НФТИНИ; информира структурите на Федерацията за своята дейност и за решенията си.

В заседанията на ИС могат да участват с право на съвещателен глас и членовете на Федеративната контролна комисия.

ИС се подпомага в дейността си от експерти в ключови за синдикалното дело направления, сред които:

Ако желаеш да подпомогнеш работата ни с твоята експертиза, не се колебай да се свържеш с нас!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори