НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стани синдикален член!

Ако в твоето предприятие действа Синдикална секция на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“, просто намери нейния председател или секретар и му предай едно попълно от теб Заявление за членство. Като синдикален член, който плаща редовно дължимия синдикален членски внос (в повечето случаи до 1% от работната заплата), ще се ползваш от всичките синдикални права и привилегии, и ще можеш да участваш в нашия синдикален живот – не само на твоята Синдикална секция, но и на Браншовия синдикат, в обхвата на който работи твоето предприятие.

Какво получаваш като индивидуален синдикален член?

На първо място – в рамките на Синдикалната секция и като цяло в НФТИНИ получаваш общност от съмишленици, които подобно на теб изкарват прехраната си чрез труд и следователно – споделят общи проблеми с теб. Целта на тази общност е да търси заедно решения на проблемите и да концентрира сили, ресурси и воля за справяне с набелязаните цели. Благодарение на тази концентрация всеки от членовете на общността получава достъп до информация и услуги, които в повечето случаи е трудно да си осигуриш сам/а. При нас получаваш:

 • специализирани синдикални обучения и тренинги
  (включително електронни, присъствени, международни);

 • компетентна консултация от опитни синдикалисти
  (които са се срещали много пъти с твоите проблеми);

 • водене на непосредствен диалог с твоя Работодател
  (ние не сме зависими от него и не се страхуваме да искаме);

 • подпомагане подобряването на твоето предприятие
  (например чрез Стандарта на НФТИНИ);

 • сътрудничество с наши международни партньори
  (включително за натиск срещу мултинационални компании);

 • организационно и медийно съдействие при стачка
  (при подходяща кауза можем да вдигнем страхотен шум);

 • подкрепа при подаване на сигнали, жалби, предложения
  (и оказване на натиск институциите да си свършат работата);

 • съдействие при водене на дела за защита на правата ти
  (от специализирани в трудовото право адвокати);

 • издигане на гласа ти до най-високите етажи на властта
  (например чрез нашите кампании за промени);

 • и не на последно място –
  голям купон с изненади за нашите синдикални събития :)

Ако ти и твоите колеги не сте доволни от начина, по който вашето Синдикално ръководство защитава синдикалните ви права и интереси, можете да предизвикате Общо събрание на Синдикалната секция и да издигнете въпросите, които ви вълнуват, за обсъждане от всичките синдикални членове. Ако не се постигне разбиране и положителна промяна в начина на работа, можете да предизвикате избор на ново Синдикално ръководство и да организирате вашата Синдикална секция така, че наистина да работи за вас. Тук решенията наистина се вземат от теб и от твоите колеги – а не от някой „отгоре“. Възползвай се от това!

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори