НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стани синдикален член!

Да станеш наш член е лесноползите са многобройни. Просто попълни електронното ни Заявление за членство и натисни [Enter]! Ще се свържем с теб по най-бързия начин, като цялата процедура ще протече при внимателно следване на нашите политики за поверителност.

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
 • Анонимни заявления и такива под псевдоним не подлежат на разглеждане.
 • Отбележи, ако някой ти е препоръчал да дойдеш при нас!
 • Необходими са ни още малко данни за твоя Работодател:
 • Твоето предприятие развива дейност в следния бранш:
 • Желая да бъда приет/а за член на КТ „Подкрепа“.

  Запознат/а съм с Устава на организацията.

  Съгласен/на съм членският внос за КТ „Подкрепа“ да ми бъде удържан по ведомост.

Ако не желаеш да се впишеш по електронен път, но в твоето предприятие действа Синдикална секция на КТ „Подкрепа“, можеш да потърсиш нейния председател или секретар и да им предадеш попълнено твоето Заявление за членство на хартия.

Ако в твоето предприятие няма Синдикална секция (или не можеш да намериш ръководството й), но все пак предпочиташ нещата да станат извън internet, можеш да снимаш (например с телефона си) попълненото хартиено Заявление за членство и да ни изпратиш снимката по най-удобния за теб начин.

Какво получаваш?

Като синдикален член, който плаща редовно дължимия членски внос (в повечето случаи до 1% от работната заплата), ще се ползваш от всичките ни права и привилегии, и ще бъдеш включен/а в синдикалния живот на организацията.

На първо място – получаваш общност от съмишленици, които подобно на теб работят и следователно – споделят общи интереси. Цел на нашата синдикална общност е да търсим решения и да концентрираме сили, ресурси и воля за успех. Благодарение на общността всеки от нас получава достъп до информация и услуги, които в повечето случаи е трудно да си осигури сам. При нас получаваш:

 • специализирани синдикални обучения и тренинги
  (включително електронни, присъствени, международни);

 • компетентна консултация от опитни синдикалисти
  (които са се срещали много пъти с подобни проблеми);

 • водене на непосредствен диалог с твоя Работодател
  (ние не сме зависими от него и не се страхуваме да искаме);

 • подпомагане подобряването на твоето предприятие
  (например чрез Стандарта на НФТИНИ);

 • сътрудничество с наши международни партньори
  (включително за натиск срещу мултинационални компании);

 • организационно и медийно съдействие при стачка
  (при подходяща кауза можем да вдигнем страхотен шум);

 • подкрепа при подаване на сигнали, жалби, предложения
  (и оказване на натиск институциите да си свършат работата);

 • съдействие при водене на дела за защита на правата ти
  (от специализирани в трудовото право адвокати);

 • издигане на гласа ти до най-високите етажи на властта
  (например чрез нашите кампании за промени);

 • и не на последно място –
  голям купон с изненади за нашите синдикални събития :)

Ако с твоите колеги не сте доволни от вашето Синдикално ръководство, можете да свикате Общо събрание на Синдикалната секция и да повдигнете въпроса за обсъждане от всичките синдикални членове. Ако не се постигне разбиране и положителна промяна в начина на работа, можете да предизвикате избор на ново Синдикално ръководство и да организирате Синдикалната секция така, че наистина да работи за вас. Тук решенията наистина се вземат от вас – а не от някой „отгоре“. Възползвай се от това!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори