НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Кои сме ние

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика е съучредител и пълноправен колективен член на Конфедерацията на труда „ПОДКРЕПА“, създадена „отдолу-нагоре“ – по волята на работещите хора, дръзнали да изразят нетърпимост към тоталитарния режим. Това ни дава морално право да се определим за автентичен български синдикат. В потвърждение Конфедерацията е припозната от повечето християн-демократични синдикати на Развития свят и се ползва от значителен международен авторитет.

НФТИНИ обединява работещите хора в едни от най-перспективните и динамично развиващи се области на българската икономика – Електроника, Електротехника, Автомобилна промишленост, Информационни технологии. При нас членуват Синдикални организации и от двете най-големи и авторитетни научно-изследователски институции в страната – Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Защитавайки достойнството и интересите на такива хора, ние допринасяме за подобряване на социалната и икономическата среда в България, като даваме своя принос за развитие на върхови технологии, внедряване на нови производства и увеличаване потенциала на страната ни.

Със своите колективни и индивидуални синдикални членове, разпределени в Браншови синдикати, НФТИНИ се ползва от признатия на КТ „Подкрепа“ статут на национално представителна организация и съгласно закона черпи самостоятелната си правосубектност от своето пълноправно членство в Конфедерацията. Това дава право на НФТИНИ и нейните колективни членове да участват във формулирането на дневния ред по отношение на труда и жизненото равнище за работещите в сферата на Електрониката и Електротехниката, Автомобилната промишленост, Научно-изследователската и Внедрителската дейност, Иновациите, Информационните технологии.

Още синтезирана информация за генезиса и развитието на НФТИНИ:

Още синтезирана информация за целите на НФТИНИ:

Още синтезирана информация за органите и управлението на НФТИНИ:

Ако горната информация не е достатъчна, не се колебай да се свържеш с нас и да попиташ.

Без съмнение ще намерим общ език, тъй като при нас членуват електроинженери, производствени работници, учени от всички научни направления, специалисти по компютърни технологии, служители в областта на информационните дейности и услуги. Дори и да не работиш в тези сфери, със сигурност всеки ден се ползваш от творческия потенциал и плодовете на труда им. Ето защо вярваме, че ти си част от нас.

Твоите колеги споделят


Приятели и партньори