НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Кои сме ние

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика обединява работещите в едни от най-перспективните и динамично развиващи се области на българската икономика – Електрониката и Електротехниката, набиращата скорост Автомобилна промишленост, традиционно силните Информационни технологии. При нас членуват Синдикални организации и от двете най-големи и авторитетни научно-изследователски институции в страната – Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Защитавайки достойнството и интересите на такива хора, допринасяме за подобряване на социалната и икономическата среда в България, като даваме принос за развитие на върхови технологии, внедряване на нови производства и увеличаване потенциала на страната ни.

НФТИНИ е съучредител и пълноправен колективен член на КТ „Подкрепа“, създадена „отдолу-нагоре“ – по волята на работещите хора, дръзнали да застанат срещу тоталитарния режим. Затова Конфедерацията е призната като автентичен български синдикат от повечето християн-демократични синдикати на Развития свят и се ползва от значителен международен авторитет.

НФТИНИ се ползва от признатия на КТ „Подкрепа“ статут на национално представителна организация и самостоятелна правосубектност съгласно закона. Това ни дава право да участваме във формулирането на дневния ред по отношение на труда и жизненото равнище за работещите в сферата на Електрониката и Електротехниката, Автомобилната промишленост, Научно-изследователската и Внедрителската дейност, Иновациите, Информационните технологии и услуги.

Още синтезирана информация за генезиса и развитието на НФТИНИ:

Още синтезирана информация за целите на НФТИНИ:

Още синтезирана информация за органите и управлението на НФТИНИ:

Ако се нуждаеш от допълнителна информация и съдействие, потърси нашите доверени експерти или просто се свържи с нас и попитай!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори