НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Фондация „Фридрих Еберт“

Фондация „Фридрих Еберт“, по името на първия демократично избран президент на Ваймарската Република, е най-старата политическа фондация в Германия (основана през 1925 г.). Сред основните ѝ цели е да насърчава политическото и обществено образование на хора от всички сфери на живота в духа на демокрацията и плурализма. През 1933 г. Фондацията е забранена от националсоциалистите, а през 1947 г. е възродена, за да продължи да подкрепя социалдемократични идеи и да допринася за международното разбирателство и сътрудничество.

Фридрих Еберт в работния му кабинет

Общи между Фондация „Фридрих Еберт“ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ са идеите за силна демокрация, устойчиво растяща икономика с добри условия на труд и социална сигурност за всички; за социална политика, насочена към интеграция, ефективна образователна система, по-добро здравеопазване, преодоляване на бедността. Много от инициативите и кампаниите на НФТИНИ не биха се разгърнали така добре без твърдата подкрепа и сърдечното приятелство на Фондацията.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори