НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Гласувай

Като изхождаме от изконния синдикален принцип – нещата да се случват „отдолу-нагоре“, по волята на нашите синдикални членове – поставяме акцент върху механизмите за вземане на решения и върху отчитането на твоя глас. За тази цел разработихме и поддържаме Система за електронно гласуване, която позволява на НФТИНИ буквално за часове да се допита до всички и да вземе национални решения – независимо, че живеем и работим по всички краища на страната (а понякога и зад граница) и трудно бихме се събрали в зала, за да бъдат преброени вдигнатите ръце на гласуващите.

Създай твой синдикален e-mail адрес (ако все още не си направил/а това) и поискай да бъде записан в нашите доверени списъци.

Твоят синдикален e-mail може да бъде създаден специално за синдикалните ти функции, но можеш да ползваш и вече съществяващ e-mail – стига да е достъпен само на теб и да не е под контрола на твоя Работодател.

При стартиране на процедура за гласуване, в която имаш право да участваш, на посочения от теб синдикален e-mail ще получиш индивидуален Ключ за гласуване, който в повечето случаи има подобен вид:

https://nftini.org/voting/?key=_Ключ_за_гласуване

(където изразът 'Ключ_за_гласуване' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа). Ползвай този ключ за достъп до терминала на НФТИНИ за електронно гласуване.

Самото гласуване става за секунди, от предпочитаното от теб устройство с web-браузър и internet-свързаност, и не изисква никакви специални знания или техническа подготовка.

Сроковете за електронно гласуване изтичат винаги в 00:00 ч. българско време. Ако нещо се обърка, до изтичане на определения срок можеш да гласуваш колкото пъти пожелаеш – системата отчита само последния ти глас.

Така, ако например на работното място те принудят да гласуваш по „неестествен“ начин, до полунощ ще можеш да гласуваш отново.

Ако твоят синдикален e-mail бъде компрометиран, уведоми незабавно председателя, секретаря или друг синдикален деец, за да го премахнем от нашите доверени списъци!

До премахването на компрометирания e-mail, на него ще се получават твоите синдикални съобщения и от него ще може да се гласува от твое име.

(още за информационната сигурност)

Не използвай като синдикален e-mail такъв, който се намира на сървърите на твоя Работодател (например твое_име@Работодател.com) или е предоставен служебно от Работодателя ти! Който контролира пощенския сървър, той може по-трудно или по-лесно „да надникне“ в твоите съобщения и дори да изпраща такива от твое име. В някои случаи той може да преглежда дори и съдържанието, което си изтрил/а от пощенската кутия и от „кошчето“.

Във връзка с горното – помисли доколко е безопасно да влизаш в твоя синдикален e-mail от компютри (телефони) на Работодателя или дори от твои лични компютри (телефони), когато използваш internet-свързаност на Работодателя. Който контролира компютрите (телефоните) и рутерите, през които се свързваш с мрежата, той може по-трудно или по-лесно „да подслуша“ паролата и съобщенията ти; а след като вече знае паролата ти, може да преглежда твоето съдържание и да гласува от твое име.

И като стана дума за парола – не използвай лесни и кратки пароли, нито свързани с твоите и на близките ти данни, нито еднакви такива за различните услуги, които използваш. Парола 'MilenaVeselinova1976' е съвсем лесно да се разбие, ако ти или дъщеря ти се казвате по този начин и цитираната година е свързана с вас. Съчетай малки и големи букви, цифри и специални знаци (например & * @ \ $ = ^), и сменяй от време на време паролата си. Не я записвай никъде и не я казвай на никого. Дори на мен.

И не на последно място – никога не пропускай да се убедиш, че постъпващите на твоя синдикален e-mail съобщения за стартирана процедура с гласуване действително идват от нашия адрес за автоматизирани съобщения no-reply@nftini.org (а не примерно от no-reply@nflini.org или нещо подобно). Ако възникне съмнение, просто звънни един телефон!

Виж още за твоята информационна сигурност.

Ако се съмняваш в Системата за електронно гласуване, имаме добри новини за теб. Ние работим изцяло със Свободен софтуер – което означава, че всеки ред от нашия софтуерен код подлежи на независима проверка за уязвимости.

Нещо повече – целият процес по гласуването и отчитането на резултатите се подписва цифрово и неговата автентичност и интегритет подлежи на технически гарантирано установяване.

(още за сигурността на гласуването)

При стартиране на процедура за гласуване, нашата система генерира проверовъчна сума (voting_structure_hash) на параметрите на гласуването (въпроси и срок на гласуването, членове с право на глас, брой гласове за всеки от тях и т.н.). Проверовъчната сума е уникална за съответните параметри и ще бъде коренно различна, ако се промени дори една запетая в параметрите или в момента на стартиране на процедурата. Ако процедурата бъде впоследствие подменена, това ще стане очевидно поради генерирането на съвсем друга проверовъчна сума.

Всеки път, когато някой от нашите индивидуални членове подава своя електронен глас, се генерира втора проверовъчна сума (SHA256 HASH) на параметрите на неговото гласуване (данни за гласуващия синдикален член, начин на гласуване по всеки един от поставените въпроси и момент на подаване на гласа). Ако гласуващият запази проверовъчната си сума, ще може след края на гласуването да намери отразен своя глас в общите резултати.

И при подаването на гласовете, и при извеждането на общите резултати след изтичането на срока за гласуване, се генерират цифрово подписани документи, удостоверяващи подадените гласове и получените общи резултати. В получените общи резултати всеки гласувал може да потърси своята проверовъчна сума, генерирана при подаването на гласа му и да намери отразена волята му в резултатите от гласуването. 'Идентификаторът' на нашия 'публичен' ключ, с който се подписват електронните документи, генерирани от нашата Система за гласуване, е този:

4505B636D0EDE9338891670786A865F93A469ABA

Най-проститят начин да се убедиш, че тъкмо този 'идентификатор' съответства на нашия 'публичен' ключ, е като се свържеш с нас по независим канал и получиш потвърждение за неговата автентичност и интегритет. Друг начин е да потърсиш в „Мрежата на доверието“ потвърждения от източници, на които вярваш. За тази цел трябва да познаваш достатъчно голям брой потребители, които се занимават с криптография и потвърждават автентичността и интегритета на интересуващите те 'публични' ключове.

Виж още за цифровото шифроване и подписване.

Ако твоята синдикална организация желае да вземе решения по електронен път, не се колебай да ни потърсиш, за да подготвим вашата процедура за електронно гласуване!

Подкрепи с „Да“ всяка разумна инициатива!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори