НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Против идеята за 300 часа извънреден труд годишно!

На 09.12.2020 г. Народното събрание взе безпрецедентно решение срещу основния принцип на трудовото право, съгласно който Колективното трудово договаряне може да служи единствено за надграждане на минималните законови стандарти в полза на работещите; беше допуснато в рамките на колективното договораяне да се договарят по-дълги референтни периоди при сумирано изчисляване на работното време и по-големи периоди извънреден труд годишно; въпреки ясната социална позиция „против“ подобни идеи, която ясно заявихме само преди няколко седмици.

Оттук нататък единствено от преговарящите синдикални дейци зависи да не допуснат в колективното договаряне на отраслово и браншово равнище увеличаване на референтните периоди при СИРВ (което отделно от всичко друго е и нарушение на правото на ЕС) и да не допуснат увеличаване на пределно допустимия извънреден труд (който по закон все още се води „забранен“). Освен че очакваме президентът да наложи вето на така приетите изменения и допълнения, силно се надяваме Народното събрание и прокаралите това античовешко решение партийни представителства да получат следващото им се на предстоящите парламентарни избори!

От името на НФТИНИ отправихме Апел до президентската институция за налагане на вето върху така приетите изменения и допълнения. За съжаление това наше искане беше отклонено.

(следват предходни публикации по тази кампания)

На 28.10.2020 г. в 08:00 ч. се събрахме при паркинга на Партийния дом (сега сграда на Народното събрание в столицата и казахме „НЕ“ на идеята за 300 часа извънреден труд годишно.

Точката с гласуване на предложените антисоциални изменения и допълнения в Кодекса на труда беше свалена от Дневния ред на Народното събрание в деня на протеста – може би под страх от допълнително изостряне на обстановката. Впоследствие на няколко пъти същата точка тихомълком беше включвана в Дневния ред, като опозицията провали две заседания, лишавайки Народното събрание от необходимия кворум за провеждане на гласуването. Накрая точката все пак беше гласувана и приета с 99 гласа „За“ при 55 гласа „Против“ и 0 гласа „Въздържали се“.

Още за протеста можеш да видиш ТУК.

(следва поканата, публикувана няколко дни преди протеста)

Заповядай сутринта в 08:00 ч. на 28.10.2020 г. (сряда) на паркинга зад Партийния дом (новата сграда на Народното събрание) в столицата – за да посрещнем народните избраници и да се противопоставим на плановете им да узаконят още повече извънреден труд във вреда на работещите!

Извънредният труд поначало е забранен – но се допуска по изключение, в строго ограничени критични ситуации – като напр. отбрана на страната, охрана на обществения ред, произвеждане на избори, овладяване на бедствия, оказване на медицинска помощ. Такъв труд сега може да се полага до 150 часа годишно и понеже законът не защитава в достатъчна степен хората на труда, много Работодатели с лекота заобикалят горните ограничения и вместо да разкриват допълнителни работни места, натоварват работещите и извън работното им време, при минимално допълнително заплащане. Но поради твърде ниската цена на труда много от работещите се съгласяват да продадат още от труда си (и от здравето си) за малко повече пари накрая на месеца.

Сега Законодателната власт възнамерява да допусне полагането на извънреден труд до 300 часа годишно – удвоявайки възможностите за експлоатация чрез този евтин и пагубен за здравето допълнителен труд извън установеното работно време. Така беше игнорирано изричното становище на КТ „Подкрепа“ против подобно удвояване. Ние от НФТИНИ не желаем да се съгласим с това и те каним да се присъединиш към нас, където и да си!

Братски синдикален поздрав!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори