НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Членски внос

Като независима синдикална организация, НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ се издържа изключително от твоя членски внос. Българските синдикати са неправителствени организации с идеална цел, която макар да е в полза на цялото общество, не се финансира нито от бизнеса, нито от държавни или европейски фондове. Ето защо твоят членски внос, съчетан с нашата пестеливост и ефективност, е единствената ни възможност да съществуваме и да ти бъдем от индивидуална и колективна полза.

Можеш да платиш своя синдикален членски внос ТУК.

В общия случай дължимият синдикален членски внос е 1% от твоето чисто (нетно) възнаграждение. Съгласно чл. 37, ал. 2, т.т. 1 и 2 от Устава на КТ „Подкрепа“, вноска в размер 0.7% от чистото ти възнаграждение се разпределя съгласно Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос, между нашите централни, регионални и секторни синдикални структури (сред които НФТИНИ); и се дава възможност Общото / Делегатското събрание на вашата Синдикална секция) да определи допълнителен процент (най-често 0.3% от чистото възнаграждение), който да събирате като резерв за ваши нужди.

Някои Синдикални секции решават да не събират допълнителен процент над задължителните 0.7%, за да намалят общия размер на членския внос – но така се лишават от натрупването на ресурс, с който да могат да разполагат. Други Синдикални секции правят тъкмо обратното – събират по-голям допълнителен процент и натрупват фондове за допълнителни привилегии на своите членове (логистични и експертни услуги, социално подпомагане, събития, подаръци). Идивидуалните членове, които не са организирани в Синдикална секция (в т.ч. упражняващите свободна професия и freelancer-ите), дължат 0.7% от Минималната работна заплата за страната (което към момента е малко над 3 лв.). Тези, които нямат работа или боледуват продължително, плащат символично по 20 ст.

Калкулатор на членския внос

  • (Ползвай точка (.) вместо запетая (,) при десетични дроби.)

    Отбележи ако местоработата ти е в гр. София
    Отбележи, ако работното ти място е в гр. София. Ако работиш другаде, не отбелязвай това поле (дори и ако твоят Работодател е базиран в столицата).

Когато е готово, просто натисни [Enter] и виж по-долу:

Общ размер на твоя членски внос: 0.00
Разбивка:  
– за твоята Синдикална секция: 0.00
– за съответния Регионален съюз: 0.00
– за органите на Конфедерацията: 0.00
– за Фонд „Солидарност“: 0.00
– за Фонд „Обучение“: 0.00
– за Стачния фонд: 0.00
– разполагаем остатък за НФТИНИ: 0.00

Синдикалният членски внос се събира „на ръка“ или „по ведомост“. Първият метод предполага Синдикалните секции да определят касиери, които да обхождат индивидуалните членове, да събират от тях дължимите членски вноски и да ги оформят в съответната Отчетна бланка. Вторият метод е за предпочитане при по-големи Синдикални секции, където обхождането на всичките членове е трудно. При него се ползват счетоводните ресурси на Работодателя (съгласно постигнати колективни договорености), като членският внос се удържа автоматично при оформяне на трудовите възнаграждения и се превежда на синдикатите.

Можеш да платиш своя синдикален членски внос ТУК.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори