НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Електроника и Електротехника

(браншов синдикат)

'Electronics & Electrotechnics'
(Branch Syndicate)

Сред икономическите дейности, обхванати от Браншовия синдикат „Електроника и Електротехника“, се открояват:

26.00. Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;
27.00. Производство на електрически съоръжения.

В областта на електрониката и електротехниката работят изследователи и приложници; електроинженери, хардуерни специалисти, такива по силнотокова и слаботокова техника, телефонна, радио и телевизионна апаратура, микроелектроника; технолози, настройчици, оператори на машини, асемблери и други производствени работници.

Цитираните дейности са със значителен потенциал в средносрочна перспектива. Интензивният ръст на иновациите и голямата динамика в световен мащаб довеждат до значителни чуждестранни инвестиции и възобновяване на добрите традиции в някои от регионите на България, където през годините на „прехода“ бяха загубени повечето ни развойно-внедрителски и индустриални мощности.

Въпреки, че днес най-трудните времена вече са отминали и отново отчитаме положителни тенденции, браншът ще продължи още известно време да работи в догонващ режим спрямо напредналите страни, с преимущество на производствата с по-ниска добавена стойност – което обуславя относително по-ниските стандарти в реализацията и заплащането.

Поради установените браншови проблеми полагаме значителни усилия за установяване на добри партньорски отношения с Работодателите съгласно Стандарта на НФТИНИ и се стремим с инструментите на Социалния диалог да способстваме за издигане на работещите хора към дължимото приоритетно ниво.

Сред Работодателите в бранша, където действат наши синдикални членове, се открояват:

Сред актовете, които сме подписали във връзка с бранша, се открояват:

Ако работиш в областта на Електрониката или Електротехниката и в твоето предприятие все още не действа наша синдикална организация, защо не дойдеш при нас?

  • КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

    Тук можеш да споделиш за проблемите в Електрониката и Електротехниката (ЕЕ) и евентуално за възможните решения. Ще се вслушаме внимателно в казаното от теб и заедно ще потърсим начин за подобряване на нещата. И не само :)
  • Нуждаем се от твой e-mail адрес, на който да ти върнем отговор. Ако имаш някакво притеснение, можеш да си създадеш анонимен адрес.
  • Молим да споделиш конкретно и конструктивно! В противен случай споделеното от теб няма да бъде много полезно.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори