НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

XI Национална конференция на НФТИНИ

Дойде време отново да се съберем, да си спомним какво е правила НФТИНИ назад във времето, да си направим равносметка, да отчетем какво сме постигнали и какво сме пропуснали, и най-важно: да начертаем план за следващите години. Дойде време за XI Национална конференция. Ако няма да вземеш участие лично, не пропускай да възложиш на твоя делегат да ни запознае с исканията ти, за да можем да ги вземем предвид. Ако си делегат, но не можеш да дойдеш в залата, не пропускай да участваш в електронните гласувания. Защото в синдикатите ти определяш дневния ред. Очакваме те с нетърпение!

Място, дата и час

XI Национална конференция на НФТИНИ е определено да бъде проведена в Комклекс „Европа“ в гр. Долна Баня, на 11-12.06.2023 г. (виж как да стигнеш). Регистрацията ще започне от 13:30 ч. на 11-ти, а заседанията ще започнат от 14:00 ч. същия ден.

Организиран транспорт

НФТИНИ осигурява организиран транспорт от гр. София до мястото на събитието и обратно. Ако желаеш да ползваш нашия автобус, заповядай не по-късно от 09:45 ч. до черквата Св. Александър Невски откъм централната сграда на Българската академия на науките (БАН). Разходите са за сметка на Федерацията.

Дневен ред

Предлагаме ти проект на Дневен ред, по който да протече Конференцията. Разбира се, имаш думата да предложиш изменяне и допълване на начина, по който ще протекат нещата – но дотук сме се спрели на такъв вариант:

11 юни 2023

 • 14:00

  доклад на Мандатната комисия и конституиране на XI Национална Конференция

  избор на протоколист на XI Национална Конференция

  утвърждаване на Дневния ред

  избор на Комисия по избора

 • 15:00

  отчет на досегашните ръководни органи на НФТИНИ

  дискусия

 • 16:00

  обсъждане и финализиране гласуването на Устава и Програмата на НФТИНИ

 • 17:00

  гласуване за предложените екипи Председател и Заместник председател на НФТИНИ

 • 17:00

  край на гласуването; обработка на резултатите

 • 18:00

  обявяване на резултатите от гласуването за избор на екип

  свободно време

 • 20:30

  вечеря

12 юни 2023

 • 08:00

  закуска

 • 09:00

  гласуване на предложените федеративни секретари

 • 09:30

  дискусия за бъдещето на Федерацията

 • 11:00

  освобождаване на хотелските стаи; свободно време; отпътуване

Подробности

Като редовни са признати тези пълноправни колективни членове на НФТИНИ, които са внесли дължимия членски внос от април 2019 г. до март 2023 г. включително; а на нередовните е указано в срок до 15.05.2023 г. да внесат дължимия членски внос.

На всички редовни пълноправни колективни членове на НФТИНИ е указано в срок пак до 15.05.2023 г. да произведат избор за делегати на XI Национална конференция – по утвърдената от Федеративния съвет (ФС) квота: по 1 делегат на всяка започната стотица индивидуални членове; като членовете на Изпълнителния съвет (ИС) са делегати по право и не подлежат на допълнителен избор.

Избраните делегати са поканени да заявят чрез Електронната система на НФТИНИ своето участие – в т.ч. детайли относно настаняването им по стаи, изисквания към храната, ползване на организирания от Федерацията транспорт, евентуалната необходимост от финансова подкрепа и др.

Представен е проект за изменяне и допълване Устава на НФТИНИ, като системата за Електронно гласуване е настроена така, щото срокът за гласуване да изтече и електронно подписан документ с резултатите от гласуването да бъде генериран след края на обсъжданията – следователно всеки от делегатите ще може да изрази своето мнение и дори да е гласувал предварително, ще може да промени своя вот до края на обсъжданията.

В заключителната част на XI Национална конференция е предвидена дискусия за бъдещето на НФТИНИ – на която се надяваме да бъдат изяснени перспективите и предизвикателствата, които стоят не само пред Федерацията, но пред синдикализма въобще; и да бъдат очертани насоки за адекватно по-нататъшно действие, насочено към постигане на целите, за които сме се събрали.

Ако имаш нужда от допълнително съдействие, оставаме на разположение.

Братски синдикален поздрав!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори