НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Из нашата история...

Ако още не си, подкрепи ни с твоето синдикално членство и включи своя дневен ред в историята на НФТИНИ!

2023 г.

Стартиран е Каталог с тематични пропагандни материали за каузите на НФТИНИ и със средства за подобряване работата на нашите колеги и приятели.

Тематична чаша с протестиращи подкрепаджии

Стартирана е електронната услуга Кажи какво мислиш! за конкретни проблеми и евентуалните им решения във всеки един от нашите браншове.

Открит е Център за професионално обучение (ЦПО) за развитие на ключови умения в бизнеса и насърчаване на предприемачеството.

Официално лого на ЦПО

2022 г.

В резултат от масирана съвместна кампания са отпуснати допълнителни 5,5 млн. лв. за актуализиране на възнагражденията в Селскостопанската академия (ССА) и за изравняването им с тези в другите държавни академични институции.

Официално лого на кампанията

С подписването на съвместен Меморандум е оказан решителен натиск за променяне финансиране на Българската академия на науките (БАН). Отпуснати са допълнителни 20 млн. лв. за финансиране на българската наука.

2021 г.

Пусната е за свободно ползване първата в България интерактивна книга-игра на синдикална тематика, достъпна за отпечатване и електронно – като обучителен инструмент за синдикалисти на терен.

Разработени са и са пуснати в действие електронно Заявление за членство, електронен Учредителен протокол на Синдикална секция и електронен Сигнал за нарушения в НФТИНИ. В 12:47 ч. на 01.10.2021 г. е учредена първата Синдикална секция изцяло по електронен път.

Осъществен е масиран натиск в предприятията на „Сенсата технолоджис България“ ЕООД (гр. Пловдив) и „Хроновски БГ“ ЕООД (гр. Смолян) за спазване нормативната уредба на работното време. Наложени са санкции и няколко милиона „спестени“ пари от нощен и извънреден труд са изплатени на работещите.

2020 г.

Икономическият и социален съвет (ИСС) потвърждава в свое Становище за проблемите при полагане и заплащане на нощния труд в България, за които НФТИНИ алармира от години: онкологични, сърдечно-съдови, ендокринни, метаболитни, репродуктивни, стомашно-чревни заболявания, социално отчуждение, депресия, завишен трудов травматизъм; оценени на 25 стотинки за отработен час.

Разработена е и е пусната в действие за членовете на НФТИНИ система за Електронно гласуване, обезпечена с технически гаранции срещу манипулиране на вота.

Примерна бюлетина за електронно гласуване

През същата година НФТИНИ се включва активно в кампанията против предложението на управляващите пределно допустимият извънреден труд да се увеличи от 150 на 300 часа годишно. Въпреки осъществените протести, предложението е прието от Народното събрание. Отправен е Апел до Президента с искане да наложи вето, но политически интереси не позволяват да се достигне до резултат.

2019 г.

НФТИНИ включва в дневния ред на X Конгрес на КТ „Подкрепа“ проблемите, произтичащи от плоското данъчно облагане и липсата на необлагаем минимум за доходите от труд в България (което е без аналог в Европа). Приета е Резолюция №9 „Данъчна политика“, насочена срещу убийственото облагане на най-бедните в България; и изразяваща готовност на КТ „Подкрепа“ „да настоява и да стартира поетапно кампании“ за въвеждане на необлагаем минимум, прогресивно данъчно облагане и намаляване на преките данъци за храни, вода, лекарства, учебна и научна литература.

НФТИНИ влиза в спор с ръководството на „АББ България“ ЕООД (гр. Раковски) относно дължимите възнаграждения и обезщетения за извънреден и нощен труд. Двете страни се споразумяват въпросът да се отнесе до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИA „ГИТ“), в резултат на което е констатирано неизпълнено задължение на Работодателя и същият е задължен да изплати на 664 работещи допълнителни обезщетения с общ размер 300 хил. лв.

Разработени са и са пуснати в действие системи за Електронна проверка (в реално време) за състоянието на синдикалните дейности в предприятията, Стандарт на НФТИНИ за двустранни отношения с Работодателите и Специален доклад до Инвеститорите, Собствениците и Контролиращите капитала на предприятията.

Символи за статус по Стандарта на НФТИНИ

2018 г.

След координирани действия на НФТИНИ и други синдикални организации е отпуснат допълнителен ресурс от 15 млн. лв. на БАН. Подписано е първото Споразумение за трудовите възнаграждения в Академията. Страни по Споразумението са Браншовият синдикат на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“, НБСВОН при КНСБ и САС при ОССОБ (за синдикатите); и тогавашният председател на Академията Юлиан Ревалски (за работодателя).

През същата година НФТИНИ включва в дневния ред на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема за обидно ниското заплащане на нощния труд в България. Конфедерацията възлага на НФТИНИ да организира Национална кампания „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, която е подкрепена от Фондация „Фридрих Еберт“ и обединява усилията на КТ „Подкрепа“ с тези на партньорите БЛС, БАПЗГ и СФРМВР. Внесени са искания за променяне на нормативната уредба, но политически интереси не позволяват да се достигне до резултат.

Официално лого на кампанията

Президентът на КТ „Подкрепа“ непосредствено след провала на преговорите

2016-2017 г.

Проведени са 2 протестни шествия на 4'000, респективно 2'500 работещи в БАН и в ССА. Постигнат е частичен успех, изразяващ се в отпускането на допълнителни средства за финансиране на двете Академии.

Протестно шествие на български учени в Деня на Народните будители (2017 г.)

2016 г.

Проведена е кръгла маса на тема „Съхранение на експертния потенциал и възможности за развитие на българската наука“ с участието на представители от БАН и ССА, МС, МФ, МОН, МЗХ, синдикални и работодателски организации, с фокус върху опазването на потенциала на българската нация по отношение на нейните научни възможности

2015 г.

Преведена е 68-дневната стачка на 23 работещи в „Язаки България“ ЕООД (гр. Ямбол), потушена с масиран противозаконен локаут, оставащ без дължимата санкция от компетентните институции. Независимо от това и от политическия чадър, довел до медийно и институционално заглушаване на стачката, целият ръководен състав на дружеството е отстранен от собствениците заради допуснатите нарушения. Всичките стачкуващи, които се решават да потърсят съдебна защита за нарушените си права, са удовлетворени напълно.

Синдикални активисти в двора на Yazaki

2013 г.

Масирани протести на работещите в ИРЕМЕК при ССА срещу опитите да бъде наложено компрометирано ръководство на Института. Достига се до физически сблъсъци с полицията.

2012 г.

Преведен е национален протест на работещите в ССА – поради неизплащане на дължимите трудови възнаграждения и осигуровки за ноември и декември (с общ размер над 3,5 млн. лв.). Постигнат е частичен успех и до 2019 г. подобно забавяне няма да бъде допуснато.

2010-2014 г.

Ръководството на „Ай Би Ем България“ ЕООД се противопоставя тежко срещу осъществяването на синдикална дейност в предприятието. Осъщественото преследване на синдикални активисти принуждава НФТИНИ да инициира съдебни дела, довели до изплащането на обезщетения от €30 хил. заради незаконосъобразни дисциплинарни уволнения.

Лого на групата компании IBM

2009 г.

Инициирани са 6 проверки от ИA „ГИТ“ и 2 ревизии на такива проверки за над 20 тежки нарушения в „ЕПИК Електроник Асембли“ ЕООД (гр. Ботевград), праводател на „Интегрейтид микро-електроникс България“ ЕООД и „Сенсата технолоджис България“ ЕООД. В резултат от координирания натиск на НФТИНИ и международните синдикални партньорски организации е подписан Меморандум за разбирателство, осигурени са условия за синдикална дейност и са изплатени дължимите над 1 млн. лв. обезщетения на работещите.

Заглавие и подписи на Меморандума (англоезичен оригинал)

2007 г.

НФТИНИ сключва първия Браншов Колективен трудов договор за ССА. Страни по Договора са Браншовият синдикат на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ (за Синдикатите); и тогавашният председател на Академията Цветан Цветков (за Работодателя).

2006 г.

НФТИНИ включва в дневния ред на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема с т.нар. „сумирано изчисляване на работното време“, водещо до увеличаване на работното натоварване и до редуциране на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения, в нарушение на относимото европейско законодателство. Предложенията на НФТИНИ са възприети от Конфедерацията през 2010 г., когато е създадена Работна група при Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за решаване на проблема, но политически интереси не позволяват да се достигне до реален резултат. Едва през 2019 г. ИСС срамежливо ще признае за съществуването на този проблем в свое Становище „Проблеми при прилагането на системата за сумирано изчисляване на работното време“.

Слайд от презентация пред Работната група

2004 г.

Американският център за международна синдикална солидарност (Solidarity Center) преустановява дейността си за България и създадените Професионални проблемно-консултантски центрове са закрити. НФТИНИ единствена запазва за собствена сметка натрупания до момента експертен потенциал.

2003-2013 г.

Проведени са 3 протеста пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) срещу неколкократните откази да бъдат изплащани трудовите възнаграждения на работещите в ССА. Всеки от протестите приключва с изплащане на дължимите възнаграждения.

2002 г.

НФТИНИ сключва първия Отраслов Колективен трудов договор в Електротехническата и Eлектронната промишленост. Страни по Договора са Браншовият синдикат на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и СФОЕМИ при КНСБ (за синдикатите); и ББКЕПИ и БКЕ (за работодателите).

2001 г.

Продължава засипването на компетентните институции със сигнали, декларации и протестни действия срещу многобройните приватизационни нарушения, водещи до обезценяването и унищожаването на структуроопределящи български предприятия. Политически интереси не позволяват да се достигне до резултати.

Декларация на СФЕЕИ (сега НФТИНИ) с получените входящи номера

С решение на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“, към НФТИНИ са присъединени синдикални организации на работещите в областта на научноизследователската дейност, в т.ч. и тези в БАН. Утвърдено е днешното наименование Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика.

2000 г.

В следствие от многобройни сигнали до всички компетентни институции, Агенцията за приватизация (АП) е принудена да спре лобистката приватизация на изгодни части от „Инкомс-телеком холдинг“ АД, в ущърб на предприятието като цяло.

Лого на „Инкомс-телеком холдинг“ АД

1999-2000 г.

Проведени са 12 протеста пред Министерството на икономиката (МИ) и Агенцията по приватизация (АП) срещу приватизационната сделка за предприятието ДФ „Микропроцесорни системи“, продадено срещу DM 150. В резултат от протестите назначеният синдик е принуден да изплати дължимите трудови възнаграждения на работещите, а приватизационната сделка е развалена, като предприятието е преоценено на DM 25 млн.

Статия във в. „Труд“ (стр. 6 на бр. 18 от 21.01.2000 г.)

1999 г.

В разгара на т.нар. „работническо-мениджърска приватизация“, НФТИНИ подава пространен сигнал до Прокуратурата с доказателства за криминални по своя характер нарушения в приватизационните сделки за 7 структуроопределящи предприятия, сред които „Микропроцесорни системи“ ЕАД (гр. Правец), „Черно море“ ЕАД (гр. Варна), „Инкомс-телеком холдинг“ АД (гр. София) и др. Политически интереси не позволяват да се достигне до резултати.

Рекламна дипляна на ДФ „Микропроцесорни системи“ (Правец)

През същата година НФТИНИ включва в дневния ред на Конфедеративния съвет на КТ „Подкрепа“ проблема с повсеместния натиск над работещите за преминаване от постоянни към срочни трудови договори и с набиращата скорост практика на т.нар. „верижни срочни договори“. Предложенията на НФТИНИ са възприети от Конфедерацията (Декларация на V Конгрес) и след едногодишна борба Кодексът на труда е изменен и допълнен за ограничаване на тази порочна практика.

Проведена е и 26-дневната стачка на 420 работещи в „Елпром – Найден Киров“ АД (гр. Русе), без успех.

1998 г.

С помощта на Американския център за международна синдикална солидарност (The Solidarity Center) е стартиран Професионален проблемно-консултантски център с експерти в областта на правото, икономиката и охраната на труда, които подпомагат членовете на КТ „Подкрепа“ в тяхната синдикална работа.

Рекламна дипляна на Професионалния проблемно-консултантски център

Проведена е 42-дневната стачка на 350 работещи в Завода за кондензатори „Конис“ АД (гр. Кюстендил), завършила със смяна на директора.

1997 г.

На IV Национална конференция е избран оглавяващият НФТИНИ в продължение на близо 22 години екип от председател Здравчо Здравчев и заместник председател Александър Цапов.

Членската карта на Здравчев (111 е номерът на НФТИНИ)

1996 г.

Решение на Изпълнителния съвет от 05.07.1996 г.

Продължават активните опити на НФТИНИ да установи конструктивен диалог с остовни политически сили в страната, в опит за ограничаване унищожаването на критични предприятия от българската икономика. Политически интереси не позволяват да се достигне до съществени резултати.

1995 г.

На базата на съвместни действия между синдикатите и работещите е отстранен изпълнителният директор на „Електростарт“ АД (гр. Вършец).

1994 г.

Централният институт по изчислителна техника и технологии (ЦИИТТ) при Държавно стопанско обединение „Изчислителна и организационна техника“ (ДСО „ИЗОТ“) е преобразуван в Акционерно дружество „Бизнес иновационен център – ИЗОТ“ АД. НФТИНИ налага в разпределянето на собствеността да бъдат включени всичките работници и служители, съразмерно с техния принос и положения труд. Днес много от тях продължават да получават своите дивиденти като акционери на предприятието, създадено с личния им труд.

Съвременен изглед към Сграда 1 на „БИЦ-ИЗОТ“ АД

1992 г.

На своята II Национална конференция, поради встъпването на голям брой членове, работещи в сферата на информатиката и информационните технологии, НФТИНИ променя наименованието си на Синдикална федерация Електроника, Електротехника, Информатика.

В контекста на катастрофалното положение в отрасъла, НФТИНИ инициира създаването на Работна група към тогавашното Министерство на промишлеността и търговията (МТП) – за изготвяне на Стратегия за преструктутиране и развитие на електронната и електротехническата промишленост. Политически интереси не позволяват да се достигне до преследваните резултати.

По същото време многократните опити да бъдат усвоени активите на БРСП „Автоелектроника“ (гр. Пловдив) срещат решителен координиран отпор на Синдикалната секция в дружеството и на НФТИНИ в Министерството на икономиката (МИ). В резултат на това предприятието запазва своята жизнеспособност и продължава да работи и до днес.

Производствената база на БРСП „Автоелектроника“

1991 г.

Илия Велинов (заемащ мястото на първоначалния председател на НФТИНИ, оттеглил се поради промяна на местоработата му) претърпява нещастен случай и на негово място е избран тогавашният заместник председател Здравчо Здравчев, който ще остане на поста близо 28 години.

НФТИНИ предлага Становище за изграждането на съвременни информационни бази и мрежи на КТ „Подкрепа“. Предложението се оказва преждевременно и не се достига до преследваните резултати.

Оперативното бюро на Синдик „Подкрепа-БАН“ (бъдеща част от НФТИНИ) предлага Становище срещу „недалновидната и безотговорна научна и кадрова политика, провеждана десетилетия наред“, водеща Академията „до задънена улица“. Политически интереси не позволяват да се достигне до преследваните резултати.

1990 г.

НФТИНИ е създадена на 10.03.1990 г., на проведена в гр. София Учредителна конференция. Приема наименованието Профсъюз Електроника и Информатика, и се конституира като съучредител и пълноправен колективен член на Профсъюз „Подкрепа“ (тогава вече Национална федерация на труда „Подкрепа“). Последният няколко дни по-късно приема на своя I Конгрес днешното си наименование КТ „Подкрепа“ и това от своя страна довежда до преименуването на НФТИНИ като Синдикална Федерация Информатика и Електроника.

Резолюция за приемането на НФТИНИ в КТ „Подкрепа“

Началото е положено преимуществено от работещите в ЦИИТТ при ДСО „ИЗОТ“. По онова време това е най-големият институт на Балканите (2'500 учени, научно-приложен и помощен персонал), ангажиран с ключови за българската икономика научно-приложни изследвания и развойна дейност в областта на електронно-изчислителните технологии. Именно там синдикалната организация ще постигне безпрецедентни за българския „преход“ приватизационни условия при преструктурирането на предприятието, като не позволява неговото разграбване и унищожаване.

Лого на Държавно стопанско обединение „ИЗОТ“

От този момент НФТИНИ ще започне да обединява работещите в сферата на високотехнологичните производства, научно-изследователската, развойната и внедрителската дейност, електронно-изчислителните технологии, информатиката.

Като първи председател на бъдещата НФТИНИ е избран Никола Костов.

Осъществена е първата значима интервенция на НФТИНИ – организирано е Събрание на пълномощниците в ЦИИТТ, което прекратява правомощията на Стопанския съвет и отстранява Изпълнителния директор. Новоизбраното ръководство предприема стъпки за стабилизиране на Института.

Eдинна система 1035 – съвместна разработка на ЦИИТТ (гр. София) и НИИЕИМ (гр. Минск)

В първоначалния състав на НФТИНИ членуват също така работещи в „Изотсервиз“ и ИП, ИНКОМС-ИРЕТ и ИС, „Интерпрограма“, СО „Програмни продукти и системи“ и др.

1989 г.

В зората на т.нар. „преход“, бъдещата КТ „Подкрепа“ започва бързо да се утвърждава като автентичния синдикат на България, изразяващ християн-демократичните ценности и провеждащ принципа „отдолу-нагоре“, чрез активна синдикална трансмисия на правата и интересите на работещите хора към актуалния дневен ред на съвременна България.

Шествие на активисти от НПС „Подкрепа“ в Пловдив, 1989 г.

1988-1989 г.

Успоредно с разклащането на социалистическия режим, в страните от съветския блок (вкл. в България) започват да възникват дисидентски организации, издигащи глас за свобода и демокрация. Сред тях е Независимото сдружение на научно-техническата, хуманитарната и художествено-творческата интелигенция в България (Профсъюз „Подкрепа“), учредено на 08.02.1989 г.

*

Правим всичко това за теб и твоите колеги; защото сте част от нас; защото така е добре за цялото общество. Ако още не си, подкрепи ни с твоето синдикално членство! Заедно можем да запишем още успехи за хората на труда.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори