НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

„Сенсата технолоджис България“ ЕООД

'Sensata Technologies Bulgaria' EOOD (SPLLC)

„Сенсата технолоджис България“ ЕООД е част от международния холдинг 'Sensata Technologies' – глобална технологична компания, специализирана в разработката и производството на сензори и системи за контрол, приложими в автомобилната, военната, корабостроителната, самолетостроителната индустрия, телекомуникациите и др. Холдингът поддържа производствени и бизнес центрове в 11 държави на 4 континента – в т.ч. България, Белгия, Бразилия, Ирландия, Китай, Корея, Малайзия, Мексико, Полша, САЩ, Холандия, Япония. В нашата страна е най-голямата локация на 'Sensata Europe' – с 2 завода за производство на автомобилни сензори (в гр. Ботевград и край гр. Пловдив) и бизнес център с тестова лаборатория (в гр. София). Българското подразделение е специализирано в производтвото и доставката на високотемпературни сензори за автомобилната промишленост. Заводът край гр. Пловдив със своите 48'000 м2 (от които 12'000 м2 застроена площ) е вторият по големина, а тестовата лаборатория в гр. София със своите 6'000 м2 и наети над 100 висококвалифицирани инженери и техници в областта на тестовете за издръжливост, развойните дейности, анализа на брака и разработването на оборудване, е най-голямата в света. Със своите над 4'700 наети лица Sensata се превръща в най-големия български работодател в сферата на автомобилната промишленост.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Инвеститорите, Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори