НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Консултирай се

Ако в твоето предприятие действа Синдикална секция на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“, просто намери нейния председател или секретар и им задай въпросите, които те вълнуват – за естеството на работата, за твоите трудови права, за отношенията с Работодателя, за проблемите и техните решения.

Понякога твоите въпроси може да са специфични и нито председателят, нито секретарят на Синдикалната секция да са в състояние да те упътят. Възможно е също така поради някаква причина да не искаш да се допиташ до тях или просто в твоето предприятие да не съществува организация на НФТИНИ. В такъв случай можеш да се обърнеш към колегите от съответния Браншов синдикат на НФТИНИ.

Ако и Браншовият синдикат не е решение, можеш да се обърнеш директно към централното ръководство на НФТИНИ в гр. София 1000, ул. Ангел Кънчев №2. Сред нас има доста опитни синдикалисти и вярваме, че тяхното мнение ще ти бъде полезно.

Форма за контакт

Ако не желаеш да ни посетиш (или не ти е удобно да го направиш), оставаме на твое разположение и от разстояние – звънни ни един телефон, изпрати ни e-mail или просто попълни следващата форма за контакт.

[Да] Не събираме и не обработваме лични данни, но ако въведеш такива, същите ще се обработят съгласно нашите Правила за защита на личните данни – които с въвеждането на лични данни декларираш, че познаваш, разбираш и приемаш.

[Да] Препоръчваме да съблюдаваш определени Мерки за информационна сигурност, без които каквито и да било правила за защита на личните данни не биха имали особен смисъл.

  • 539242

Партньори на НФТИНИ: