НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

iLabour – проект на Университета Оксфорд

iLabour e проект на Oxford Internet Institute при Университета Оксфорд за изследване на социалните, организационните и политическите последици от трансформирането на труда в internet-среда (различни атипични форми на заетост посредством online-платформи). В реално време се поддържа първият световен индекс за online заетост (OLI). Проектът е финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) и се ръководи от проф. Вили Лехдонвирта (Vili Lehdonvirta).

Основни internet-заетости в България съгласно OLI:
– създаване на съдържание и мултимедия (0,7% от работещите в света);
– софтуерни разработки и технологии (0,3% от работещите в света);
– текстописане и езикови преводи (0,1% от работещите в света)
(по данни на OLI към август 2021 г.)

Пресечна точка на интерес между iLabour и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е целта да бъдат осмислени тенденциите на пазара на труда и променящите се условия за заетост в контекста на безпрецедентна технологична свързаност и интелигентност. От подобно осмисляне зависи ефективността на усилията ни за обезпечаване на социалния мир в стабилна икономическа среда. Специфични форми на полезност на iLabour за Федерацията включват осигуряването на достъп до специализирана експертиза и информация.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори