НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Какво ново?

49% от работещите в България нямат (почти) нищо в банката

2024.02.28

Почти половината българи, ако изобщо имат някакви пари в банка, са ограничени до своите регулярни месечни възнаграждения, пенсии и обезщетения. Едва 0,8% от българските домакинства разполагат със суми, които достигат и може би надхвърлят стойността например на едно прилично средно жилище в столицата.

Съкращаване на IT-персонал: дали? колко? защо?

2024.02.21

България все още стои по-скоро встрани от масовите съкращавания на персонал в сферата на информационните технологии и услуги: съотношението между цената на труда, неговото качество и предлаганата инфраструктура продължава да е в полза на българската IT-индустрия.

Работна среща с „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД

2024.01.18

В серия от работни срещи с колегите от „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД (автомобилна индустрия) съставихме план за действие през 2024 г. Започваме приоритетно да действаме за подобряване организацията на труда.

Успешна актуализация на заплатите в Борднетце

2024.01.13

Финализирахме колективните трудови преговори в СЕ „Борднетце-България“ ЕООД (автомобилна индустрия) – в резултат имаме актуализирани трудови възнаграждения за стотиците наши членове там, в съответствие с увеличението на МРЗ, инфлационния индекс и икономическата обстановка в страната.

БКТД-2024 в Селскостопанската академия е факт

2024.01.11

След ожесточени преговори подписахме Браншовия колективен трудов договор (БКТД-2024) за работещите в системата на Селскостопанската академия (ССА). Демонстрирахме качествено нов подход в колективните преговори и договорихме редица нови придобивки.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори