НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
твоят синдикален инструмент

Какво ново?

Електронна проверка в реално време

2019.11.30

НФТИНИ предоставя възможност Работодателите да проверяват електронно (в реално време) легитимността на синдикалните организации. Проверката включва данни за актуалния статус и координати за връзка със синдикалното ръководство.

Браншов КТД в системата на ССА

2019.11.25

Днес подписахме Браншовия колективен трудов договор за системата на Селскостопанската академия. Започваме подписването на Колективни трудови договори в отделните Институти.

Подкрепи простеста за твоите болнични

2019.11.23

КТ „Подкрепа“ се противопоставя срещу идеята на управляващите да бъдеш оставен/а без обезщетение за първия ден от твоите болнични; или да имаш право да боледуваш само 15 дни в годината.

Рестарт на отношенията в Ядрения институт на БАН

2019.11.08

Проведохме Работна опознавателна среща между новото ръководство на Браншовия синдикат „Българска академия на науките“ при НФТИНИ и новото ръководство на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Отзивите са положителни и насърчаващи.

Да укрепим Социалното сътрудничество в БАН

2019.11.04

НФТИНИ започна работа по актуализиране на Правилника за организацията и дейността на Съветите за социално сътрудничество в системата на Българската академия на науките.

Партньори на НФТИНИ: