НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Включи компютъра! (национална кампания)

Включи компютъра! е национална кампания на ЦПО при НФТИНИ за придобиване на базова компютърна грамотност от хора, които желаят да започнат да ползват компютър в своето ежедневие и работа.

Нашият безплатен въвеждащ курс очевидно не е за теб – защото четеш това от компютър :) Но със сигурност наоколо има твои колеги, приятели и роднини, които се нуждаят от базови компютърнни умения.

Покани ги!

Осигуряваме приятелска и насърчаваща среда, и даваме перспектива.

Безплатно.

С разбиране и подкрепа.

Заяви своето обучение сега!

  • ЗАЯВЯВАМ

    желание да бъда включен/а в обучение по общи дигитални умения в съответствие с DigComp.
  • Заявявам желанието си да бъда включен/а в обучение... (отбележи само една възможност):
  • Наясно съм, че обучението ще бъде извършено от ЦПО на НФТИНИ при КТ „Подкрепа“.

    Давам съгласие за обработка на моите лични данни.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори