НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българо-руско съвместно предприятие „Автоелектроника“

Bulgarian-Russian Joint Company 'Autoelectronica'

Българо-руско съвместно предприятие „Автоелектроника“ е създадено като част от тогавашния Комбинат „Електро-апаратурни заводи“, по силата на Междуправителствена спогодба между СССР и НРБ от 30.01.1986 г. за създаване на българо-съветско съвместно предприятие за производство на електронни системи и компоненти за автомобилната промишленост. Към него време предприятието се явява единственият производител на електронни модули и микропроцесорни системи за автомобили на тогавашния източен пазар. Днес БРСП „Автоелектроника“ разчита на висококвалифицирани специалисти, опитен персонал и старателно подбрани контрагенти в областта на електрониката и електротехниката; разполага с производствена площ от 12'688 м2, върху която действат специализирани производствени участъци с високотехнологично оборудване и специфични условия за високосерийно производство на електронни изделия и модули, производство на дебелослойни хибридни интегрални схеми, производство на инструментална екипировка и детайли с висока степен на сложност, моделиране и леене на термопласти.

Достъпът до тази страница е ограничен до лицата, на които е предоставен съответният ключ за проверка. Въведи ключа като линк в адресната лента на браузъра и натисни [Enter]. Ключът в повечето случаи има подобен вид:

nftini.org/?_Ключ_за_проверка

(където изразът 'Ключ_за_проверка' трябва да се замести със съответните секретни символи от ключа).

При въвеждането на ключа ще бъде предоставена „бисквитка“ (cookie), позволяваща преглеждане от твоето устройство на интересуващата те страница с данни. Нашите „бисквитки“ служат единствено за преглеждането на страници с ограничен достъп – ние не следим получателите на „бисквитките“ и не се интересуваме кой е осъществил достъп чрез тях. Трябва обаче да имаш предвид, че „бисквитките“ могат да разкрият интереса ти към НФТИНИ, ако твоето устройство бъде проверено. В тази връзка препоръчваме да прегледаш нашите насоки за поверителност, ако това е важно за теб.

Ако представляваш предприятие, в което действа наша синдикална организация, можеш да потърсиш необходимия ти ключ отдолу на издаденото от нас Удостоверението за легитимност. Ако по някаква причина не намираш ключа, можеш да се свържеш с нас и след като се убедим в твоята представителна власт, ще окажем дължимото съдействие. Разкриването на ключа пред трети страни е нежелателно.

С нашия ключ можеш да проверяваш електронно (в реално време) следните показатели:

  • данни за легитимността на синдикалната организация;

  • координати за връзка със синдикалното ръководство;

  • отношения с Работодателя по Стандарта на НФТИНИ;

  • основни актове в отношенията с Работодателя;

  • критични проблеми за работещите в предприятието.

При необходимост можем да предоставим и други относими данни (включително в рамките на нашия Специален доклад до Собствениците и Контролиращите капитала на предприятието), стига това да не застрашава сигурността на нашите синдикални членове и да не способства за вмешателства в тяхната независимост.

Посещението на тази страница е документирано.

Всеки опит за неразрешено проникване в информационните масиви на НФТИНИ ще се разглежда като престъпление и наличната информация за него при необходимост ще се използва за привличане към наказателна отговорност.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори