НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Български лекарски съюз

Българският лекарски съюз, като съсловна организация обединява всичките лекари в страната ни.

Обща между Българския лекарски съюз и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е убедеността, че здравето на хората и качеството на техния живот е от първостепенна важност – както за отделния човек, така и за обществото като цялостен организъм. Ето защо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се явява първостепенна задача – не само за лекарите-специалисти в областта на трудовата медицина, но така също – за синдикалните дейци и за всеки един работещ човек.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори