НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

За нашите предприятия криза няма

Предприятията, в които НФТИНИ поддържа стабилен Социален диалог, са сред най-успешно преодоляващите пандемичната криза: сред отличниците са АББ България, Bordnetze, Sensata.

Предприятия с високи показатели по Стандарта на НФТИНИ за отношения с Работодателите, в които поддържаме стабилен Социален диалог, са сред най-успешно преодоляващите пандемията с COVID-19: няма заразени, оставени без работа или с намалени доходи; включително на поточните линии, където многобройни работещи прекарват трудовия си ден един до друг, в огромни производствени пространства.

НФТИНИ беше сред първите в България, които разпространиха специализирана информация до своите синдикални членове за коронавирус на работното място – когато все още информацията беше оскъдна, а действията на здравните власти – колебливи. НФТИНИ беше и сред първите, които дадоха специализирани напътствия до работещите и Работодателите относно извънредното положение.

Не можем да не отбележим адекватните мерки на Работодателите в индустриални предприятия с хиляди работници и служители като АББ България, Bordnetze, Sensata и други, където действат наши Синдикални секции. Естеството на техните производства предполага струпване на големи потоци от работещи и завишен риск от инфектиране. Въпреки това цитираните предприятия овладяха кризата, а приложените навременни мерки на превенция в съответствие със закона позволиха производствата да не бъдат спирани и хората да запазят както работата, така и доходите си; за разлика от предприятия без Социален диалог (напр. Yazaki, Kostal и др.), където грешките и последиците са налице.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори