НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи е най-голямата съсловна организация на здравни работници в България, обединяваща медицински сестри, рехабилитатори, акушерки и други асоциирани медицински специалисти.

Обща между БАПЗГ и НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ е убедеността, че здравето на хората и качеството на техния живот е от първостепенна важност – както за отделния човек, така и за обществото като цялостен организъм. Ето защо осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се явява първостепенна задача – не само за здравните работници, но така също – за синдикалните дейци и за всеки един работещ човек.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори