НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Преговорна процедура

Утвърждаването на една примерна Преговорна процедура, по което да вървят Колективните преговори, гарантира на последните последователност, предвидимост и разумност. Такава процедура обикновено включва срокове на преговорите, преговарящи представители, подпомагащи експерти, начин на протичане на обсъжданията, протоколиране и подписване на постигнатите договорености. В такава среда можем да разчитаме, че Синдикатите и Работодателят ще се държат като партньори, ще следват определени конструктивни правила за изясняване на позициите и за търсене на взаимно приемлив баланс, и ще запазят своя позитивен облик и стремеж към решения в полза на всички заинтересувани. Така страните овладяват риска от всевъзможни стихийни действия, които биха могли да се случат при липсата на процедурно единомислие.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори