НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Работодател

Работодателят (в повечето случаи представляван от управител, директор или председател), често се разглежда като „противоположната“ на Синдикатите страна, на която трябва „да се противопоставим“ и „да принудим“ да се съгласи с нашите искания. Този подход никога не работи. Вместо това в НФТИНИ изхождаме от принципите на Социалния диалог и полагаме усилия Работодателят да ни бъде наистина партньор; като не забравяме, че единствено просперитетът на предприятието ще обезпечи просперитет на работещите в него. Ето защо винаги търсим общия интерес, като предлагаме балансирани и справедливи решения. Ако се наложи, нямаме никакво колебание да пристъпим към всевъзможни стихийни действия, включително стачка – но преди това правим всичко възможно, за да се разберем конструктивно. И в повечето случаи успяваме.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори