НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Съдебен контрол

До съдебен контрол можем да прибегнем винаги, когато Работодателят отказва да изпълни в срок или не изпълнява в дължимия им обем своите законови задължения. Сред тях – да предостави на Синдикатите своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на предприятието (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КТ); а така също – да преговаря със Синдикатите за сключването на Колективен трудов договор (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от КТ). Освен да искаме Съдът да осъди Работодателя да изпълни своите законови задължения, можем също да искаме да бъде осъден да изплати на Синдикатите обезщетение за причинените с неизпълнението вреди (съгласно чл. 52, ал. 2 от КТ). Освен всичко друго, от това ще подледват значителни репутационни рискове – което всеки разумен Работодател се стреми да избягва. Още за възможностите за съдебен контрол виж ТУК.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори