НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Инспектиране на труда

До административните механизми за инспектиране на труда можем да прибегнем винаги, когато Работодателят отказва да изпълни в срок или не изпълнява в дължимия им обем своите законови задължения. Сред тях – да предостави на Синдикатите своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на предприятието (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КТ); а така също – да преговаря със Синдикатите за сключването на Колективен трудов договор (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от КТ). Когато Работодателят не изпълни някое от цитираните законови задължения, можем да подадем жалба до съответното териториално поделение на ИА „ГИТ“, за да бъде издадено задължително за изпълнение предписание; а впоследствие – и административна санкция за продължаващия отказ от изпълнение. Това само по себе си не изключва търсенето и на съдебна отговорност за причинените вреди. Освен всичко друго, от това ще подледват значителни репутационни рискове – което всеки разумен Работодател се стреми да избягва. Още за административните механизми за инспектиране на труда виж ТУК.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори