НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Предложение за КТД

След като нашият проект на КТД е съставен, идва ред да го съгласуваме с другите Синдикати в предприятието (ако има такива) и да го предложим на Работодателя. Ако няма други Синдикати (или всички те се обединят около едно общо предложение), същото може директно да бъде приложено към поканата за започване на Колективни преговори. Ако обаче има няколко варианта и Синдикатите не могат да се консолидират около едно общо предложение, следва да бъде свикано Общо събрание на всички работещи в предприятието, което да избере по кой от предложените варианти да започнат Колективните преговори.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори