НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Варианти на КТД

След като нашият проект на КТД е съставен, идва ред да го съгласуваме с другите Синдикати в предприятието (ако има такива). Ако няма други Синдикати (или всички те се обединят около едно общо предложение), същото следва да бъде приложено за започване на Колективните преговори. Ако обаче Синдикатите не могат да се консолидират около едно общо предложение, следва да бъде свикано Общо събрание на всички работещи в предприятието, което да избере по кой от предложените варианти да вървят Колективните преговори.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори