НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Избор от предложените варианти

Когато между различните Синдикални организации в предприятието възникне разногласие и те не успеят да направят общо предложение за КТД, тогава отделните варианти се предлагат за гласуване в Общото събрание на всички работещи в предприятието. Печели този от вариантите, който събере повече от половината (50%+1) от гласовете на всички работещи. И тук идва най-важното: само тази от Синдикалните организации, чийто вариант спечели гласуването, продължава Колективните преговори! Останалите вече не са страна в преговорите и трябва да изчакат подписването на финалния Колективен договор. След това техните членове ще могат да се присъединяват (ако желаят) за ползване на договорените придобивки – както е определено в Колективния договор.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори