НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

С Т А Ч К А !

Последното и най-силно орйжие на Синдикатите е стачката. Прибягваме до такива действия само в краен случай, когато вече всички други средства за диалог са изчерпани и не дават резултат. За целта се стремим повече от половината работещи в предприятието да застанат зад нашите искания чрез участие в подписка и готовност да стачкуват. Още в етапа на подготовката (при достатъчна масовост) можем да предприемем символична стачка (напр. чрез носенето на стачни символи, но без прекъсване на работата); а сетне и предупредителна стачка (като прекъснем работа еднократно за 1 час). След договарянето на минималните критично важни дейности, които не могат да бъдат прекъсвани при стачка, можем накрая да пристъпим и към ефективни стачни действия (стачкуващите трябва да бъдат на работните си места и да не пречат на тези, които желаят да продължат да работят). Ако стачката е достатъчно масова и решителна, буквално до дни Колективните преговори ще дадат резултат. В наша полза!

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори