НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Покана за преговори

Синдикатите имаме право в 1-месечен срок от Поканата (писмено, с приложено предложение за КТД; по възможност с входящ номер / обратна разписка) до Работодателя да бъдем поканени за започване на Колективните преговори (съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1 от КТ). Обикновено с поканата за преговори посочваме поименно нашия преговорен екип и искаме същият (доколкото е съставен от работещи в същото предприятие) да бъде освободен в платен служебен отпуск за времето на преговорните заседания (съгласно задължението за оказване на съдействие по чл. 46, ал. 1 от КТ). Ако Работодателят откаже да насрочи преговори или да окаже дължимото съдействие, можем да му потърсим административна и/ли съдебна отговорност – отделно от всевъзможните стихийни действия, към които някои синдикалисти могат да прибегнат при подобен отказ от сътрудничество.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори