НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Общо събрание на работещите

Общото събрание на всички работещи в предприятието включва нашите членове, членуващите в други синдикати и тези, които не членуват никъде. В повечето случаи преговорните екипи на отделните синдикални организации се познават и си сътрудничат, но се случва и да се противопоставят едни на други. Понякога Работодателят взема страна в това противопоставяне и дори директно подпомага един от синдикатите за сметка на другите. Същевременно работещи, които не членуват в нито един от синдикатите, се ориентират трудно какво всъщност се случва и изпитват все по-голямо недоверие от противопоставянето. В такива случаи е необходимо да приложим различни пропагандни инстлументи, за да огласяваме ясно и последователно нашите позиции, да сондираме какво искат хората и да ги приобщаваме към избраната гледна точка.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори