НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Искане на информация

За да проведем адекватни Колективни преговори, се нуждаем от икономическа информация за състояние на предприятието. Такава информация можем да получим на първо място от свободно достъпни източници (напр. Годишните финансови отчети, публикувани в Търговския регистър). Информация можем да получим и от синдикални активисти, работещи напр. в счетоводния, финансовия, търговския отдел и т.н. ;) След като анализираме наличната информация и се ориентираме какво допълнително ни трябва, идва ред да се обърнем и към Работодателя – с искане на своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото състояние на предприятието. Съгласно чл. 52, ал. 1, т. 2, б. „б“ от КТ той е длъжен да ни предостави такава информация в 15-дневен срок от Искането (писмено; по възможност с входящ номер / обратна разписка). Ако откаже да предостави информацията (или предостави незадоволителна информация), можем да му потърсим административна и/ли съдебна отговорност – отделно от всевъзможните стихийни действия, към които някои синдикалисти могат да прибегнат при подобен отказ от сътрудничество.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори