НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Планиране на преговорите

Планирането е ключов момент за успешно протичане на преговорите. В този момент преговорният екип трябва да уточни специфичните роли на всеки един от своите членове; конкретна аргументация за всяко едно от исканията (и по възможност контрааргументация срещу евентуални възражения на Работодателя; последователност на исканията и тяхното приоритетно отстояване; граници, до които могат да бъдат направени отстъпки (и евентуална „цена“ на тези отстъпки – напр. удовлетворяване на други искания). На осн. чл. 52, ал. 4 от КТ, при стартиране на колективните преговори Синдикатите трябва да имат готовност да обявят пред Работодателя (ако той поиска това) общия брой на своите синдикални членове (само общ брой – без имена, длъжности и подобни).

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори