НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Поверителност

Воденето на Колективни преговори е свързано с обработването на икономическа информация, чието разгласяване може да бъде опасно за Работодателя. Ето защо за предоставянето на такава информация той е в правото си да изиска напр. подписването на декларация за поверителност (в т.см. чл. 52, ал. 1, б. „б“ от КТ). В т.вр. следва да напомним и чл. 406, ал. 2, т. 2 и ал. и 3 във вр. с чл. 403, ал. 1 от КТ – където получаваната от Синдикатите информация е въздигната в служебна тайна, а синдикалните представители – в длъжностни лица, отговорни по закон за опазване на тайната. Следва обаче да съобразим, че цитираната поверителност не може да прегражда правото на Синдикатите да получат необходимата им икономическа информация за водене на Колективни преговори; и не може да прегражда изконните функции на Синдикатите да се допитват до работещите за всички свои решения (вкл. във връзка с проекта на КТД).

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори