НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Предложение за процедура

Колективните преговори са продължителен процес, който може да бъде оптимизиран с утвърждаването на процедура, по която да се развива. Съществуват много примери за Преговорна процедура, където се определят напр. срокове на преговорите, преговарящи представители, подпомагащи експерти, начин на протичане на обсъжданията, протоколиране и подписване на постигнатите договорености. Синдикатите можем да направим предложение до Работодателя (писмено; по възможност с входящ номер / обратна разписка) за утвърждаването на такава процедура. Законът обаче не задължава Работодателя да утвърди процедура – ако той не приеме нашето предложение в 14-дневен срок от предложението (или не направи насрещно предложение в същия срок), можем да считаме, че предложението е отхвърлено. И тъй като няма подобно законово изискване, ние не можем да търсим от Работодателя нито административна, нито съдебна отговорност за евентуалния му отказ. Пропускът обаче да бъде утвърдена преговорна процедура е пропуск да се организират нашите отношения на стабилна, предвидима и конструктивна основа. За нас не остава нищо друго, освен рискът от всевъзможни стихийни действия, към които някои синдикалисти могат да прибегнат при подобен отказ от сътрудничество. Не е изненада в тази връзка, че преговорни процедури се прилагат във всичките по-сериозни и по-отговорни търговски отношения.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори