НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Насрочване на преговорите

Работодателят е длъжен в 1-месечен срок от Поканата на Синдикатите да насрочи Колективни преговори. Желателно е преговорите да бъдат насочени в работно време, за което Работодателят оказва дължимото по чл. 46, ал. 1 от КТ съдействие членовете на преговорния екип, които работят в предприятието, да бъдат освободени в платен служебен отпуск и при необходимост да бъдат командировани до мястото на преговорите. Желателно е в съобщението за насрочване да бъдат посочени поименно преговарящите представители на страните и дневния ред, по който се очаква да вървят преговорите. Това позволява евентуални неточности да бъдат коригирани още преди началото. Така се утвърждават добри партньорски отношения и преговорите започват конструктивно.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори