НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Огласяване пред работещите

Независимо как вървят Колективните преговори, е необходимо да ангажираме всички достъпни инструменти на пропагандата, за да информираме работещите какво се случва. Доколкото не сме поели специален ангажимент пред Работодателя за спазване на поверителност (напр. за финансовата кондиция на предприятието), трябва да работим постоянно за постигането на 2 цели: да правим работещите съпричастни към Колективните преговори (като постоянно ги информираме за тяхното развитие); и да ги окуражаваме за постигане на преследваните цели – вкл. (ако се наложи) с инструментите на стачката. След като предложеният КТД бъде подписан, широкото огласяване на този факт ще укрепи репутацията на Синдикатите и ще консолидира още повече работещите към нашата обща кауза.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори