НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Новата 2023 година – нови възможности за НФТИНИ

НФТИНИ продължихме през отминалата година да издигаме Федерацията към желаните нива на иновация и успешност. Дали сме се справили – очакваме да кажат нашите синдикални членове. Честита Нова 2023 година!

В края (в началото) на календара по традиция е време за равносметка. Погледнахме назад в нашите работни графици и архиви – и установихме нещо много ясно: изпратихме една силна, динамична и иновативна година.

След известно затишие още в началото на 2022 г. (в края на пандемичната ситуация) гласът на работещите започна да придобива заплашителен тон към своите Работодатели: заетите в редица световни брандове (C3i, IME, Sensata, Bordnetze, Liebherr) не само пристъпиха към консултации за уреждане на назряващи колективни трудови спорове, но някои от тях дори излязоха на платца пред производствените бази, напълно стихийно, за да покажат, че социалният баланс е нарушен. Където гласът ни беше чут, конструктивните решения не закъсняха. На останалите места със съжаление наблюдаваме потъмняващите облаци. Работещите хора стават „все по-скъпи“ и този път сметката ще е за Работодателите.

Изключително силно представяне отбелязаха колегите от Селскостопанската академия (ССА), където още в началото на годината постигнахме Съвместна позиция за финансова подкрепа на Академията. В безпрецедентно сътрудничество между Синдикати, директори, централно ръководство, учени и по-широк кръг от работещи организирахме Национална кампания за актуализация на възнагражденията. Политиците разбраха нашето послание и днес трудът на учените от Академията най-после е сравними по заплащане с този в другите държавни научноизследователски учреждения.

Много добро сътрудничество и в най-голямата академична институция на страната ни – Българската академия на науките (БАН). В следствие от подписването на Меморандум за съвместни действия и Споразумение за трудовите възнаграждения, осигурихме допълнителен финансор ресурс за Академията, който да гарантира заплащането на труда за всички работещи в системата. За пореден път НФТИНИ се прояви като твърд поддръжник на научните, развойните и внедрителските дейности в България.

Продължихме да укрепваме и тясното научно-изследователското сътрудничество с приятелски организации (напр. Института по философия и социология (ИФС) – „Дигиталната трансформация и бъдещето на труда“) – които хвърлят светлина върху теми, свързани с фрагментирането, мобилността, дигитализацията, дистанционния труд, Индустрия 4.0, новите професии и цялостно променящия се Пазар на труда.

Продължихме да поддържаме специализирани позиции по въпроси от значение за българското общество (напр. във вр. с амбициите на Изпълнителната власт за въвеждане на електронна идентичност). Продължихме да осъществяваме и своя регулярен мониторинг над съществени международни процеси и тенденции (напр. отлива на Високи технологии от Русия заради войната в Украйна; или синдикализирането в шифровани чатове на работещи за световни технологични компании).

Неизбежно все по-често се замисляме за бъдещето на труда и междучовешките отношения като цяло в контекста на масово навлизащи технологии за дистанционна, хибридна и виртуална война (вж. военни дронове); криптовалутни системи и незаменими токени за цифрова стойност (вж. NFT); платформи за виртуална реалност (вж. Meta); технологии за изкуствен интелект, позволяващи воденето на реалистичен разговор (вж. ChatGPT) или дори създаването на оригинално (?) изкуство (вж. GenerativeAI)...

Подобни въпроси още веднъж поставят пред нас въпроса за по-нататъшното развитие на НФТИНИ (вкл. в контекста на нашите все по-широки партньорства с научноизследователски организации и иновативни компании) и за бъдещето на синдикализма като цяло. Не успяхме да се преборим за Минимална работна заплата (МРЗ) от 850 лв. (на правителството се откъсна от сърцето едва 780 лв. при близо 40% инфлация). Но за сметка на това успяхме да организираме вече традиционния за нас Федеративен дискусионен форум (теми като „Лидерство“, „Финансова подкрепа“, „Модерен синдикализъм“, „Бизнес инструменти“) и организирахме вече по изцяло електронен път сложния процес за номинация и избор на нашите делегати за XI Конгрес на КТ „Подкрепа“.

Излишно е да обещаваме, че ще продължим да работим в този дух и през Новата 2023 година – за да изведем Федерацията на още по-добро ниво в духа на времето и в съответствие с необходимите за такова време иновативни решения. Ако имате какво да добавите в подобен разговор – вратите ни стоят отворени – на голямата ни маса винаги ще се намери още едно място и още една чаша за съидейници.

Наздраве!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори