НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Високите технологии напускат Русия

В резултат от войната в Украйна повечето световни високотехнологични компании преустановяват своите дейности в Русия и търсят сигурно място за бизнеса си на други места, включително в България. Най-засегнати са финансите, енергетиката и високотехнологичните индустрии. Ще успее ли българският бизнес да улови вълнàта?

Почти половината руски технологични компании остават без техническа поддръжка в резултат от войната в Украйна. Чуждестранните IT компании масово напускат Русия и преустановяват своите дейности на нейна територия. Така ползваният в Русия чуждестранен софтуер (с пазарен дял над 80%) остава без обновления по сигурността, а действащите на нейна територия системи – без техническа поддръжка в реално време. Големи и средни руски компании опитват „да превключат“ към разработването на свои собствени софтуерни решения, но подобна промяна няма как да протече бързо и без сътресения.

Много от руските компании увеличават драстично своите разходи за софтуерни лицензи и услуги по линия на т.нар. „паралелен внос“ (достъп до софтуер и поддръжка чрез трети страни, когато експортът към Русия е забранен от разработващите компании и техните правителства), но това не може да заобиколи всичките ограничения и забрани.

Проблемът е значителен, тъй като 2 от всеки 5 от руските компании използват преди всичко чуждестранни технологични решения, продукти и услуги – като в банковото дело, петролна и газова промишленост делът им достига до 100%. Сходно е състоянието и в други високотехнологични услуги и производства.

Случващото се в Русия не може да не се отрази и на българския бизнес – възникващият вакуум на североизток от нас вече поражда засилен интерес към ангажиране на допълнителни високотехнологични мощности и персонал в България и Румъния, които в подобни времена се разглеждат като сигурно и разумно място за бизнес.

Очакваме нашите синдикални колеги в засегнатите икономически сфери да споделят впечатления – за което ще ви държим в течение.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори