НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Меморандумът със ССА е факт. Действаме!

Точно както се уговорихме, на 11.05.2022 г. сключихме Меморандум с ръководството на ССА за координиране на усилията ни за финансово обезпечаване достойнството на българската Селскостопанска наука. Призоваваме всички да подкрепят Официалната позиция, с която ще излезем пред българското правителство!

Днес проф. Мартин Банов (председател на ССА) положи подписа си под Меморандума, който двете национално представителни синдикални организации НФТИНИ при КТ „Подкрепа“ и ФНСЗ при КНСБ предложихме като начало на нашите съвместни действия за достойно финансиране на Селскостопанската наука.

Меморандумът е подписан на осн. §7, от сключения на 09.11.2021 г. Браншов колективен трудов договор (БКТД) в системата на ССА, след съгласуване с Управителния съвет (УС) – зад него практически застава цялото централно ръково на Академията и това на национално представителните Синдикати.

Апелираме към всички колеги и приятели, за които бъдещето на българската наука не е без значение, да подкрепят усилията ни – скоро ще представим съгласувана с ръководството на ССА нашата Официална позиция, под която всеки ще може да се подпише в знак на солидарност.

Очаквайте включване!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори