НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Минимална работна заплата поне 850 лв.?

Отказът от ударно увеличаване на МРЗ (в настоящите условия до размери не по-малки от 850 лв.) е в противоречие с предизборните обещания на ПП „Продължаваме промяната“; по същество продължава неолибералните политики на финансовия министър Симеон Дянков от 2010-2011 г.; отклонява се от настойчивите препоръки на ЕК; и все повече отдалечава страната ни от възможността да се присъедини към Еврозоната през 2024 г. (също предизборно обещание).

КТ „Подкрепа“ изразява възмущението си от факта, че проектозаконът [за актуализация на бюджета] не предвижда увеличение на Минималната работна заплата (МРЗ). Закъснялото увеличение от 1 април тази година беше в размер на 9,2%, като дори към този момент вече не покриваше натрупаната инфлация в периода след предходното увеличение на МРЗ. Само към април 2022 г. годишната инфлация спрямо същия месец на предходната година е 14,4%. Още при обсъжданията на Закон за държавния бюджет 2022 г. (ЗДБРБ-2022) настояхме за повторно увеличение в рамките на анонсираната актуализация в средата на годината. Както Вие (текстът е под формата на отворено писмо до министъра на финансите г-н Асен Василев – бел. НФТИНИ), така и министърът на труда и социалната политика г-н Георги Гьоков, заявихте, че смятате за правилно да се извърши „едно доста бързо нарастване на минималната работна заплата“. Въпреки заявените от Вас позиции и въпреки нарасналия инфлационен натиск, актуализираният бюджет 2022 замразява нивото на МРЗ, като така всички икономически несполучия се прехвърлят на гърба на българските работници!

Тази политика беше прилагана и от г-н [Симеон] Дянков през 2010-2011 г. и доведе до значително изоставане на българските трудови възнаграждения от европейските такива, което все още не може да бъде компенсирано. Първите данни от преброяването на населението сочат, че през последното десетилетие населението на България е намаляло с невъобразимите 844'000 души, като 47% от тях са напуснали страната в търсене на по-нормални условия за живот. Това са естествени процеси на трудова миграция, които няма да бъдат прекратени с поддържане на ниски трудови възнаграждения.

КТ „Подкрепа“ настоява от 1 юли 2022 г. МРЗ да се увеличи, като минимум следва да бъдат изпълнени препоръките на Европейската комисия (ЕК) минималното възнаграждение да бъде не по-малко от 60% от медианната и не по-малко от 50% от средната работна заплата. Към момента това означава 850 лв. Напомняме също, че правителството заяви категоричните си намерения България да се присъедини към Еврозоната от 1 януари 2024 г. А това предполага интензивно сближаване на икономическите и социални показатели у нас със средните за Еврозоната.

Тъй като законопроектите по трите бюджета ни бяха изпратени едва след 17 ч. на 3 юни 2022 г. и в противоречие с добрата практика не преминаха през обсъждания в комисии на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), тук ще зададем въпросите, които нямахме възможност да зададем на съставителите им предварително.

(цялата позиция можеш да видиш в сайта на КТ „Подкрепа“)

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори