НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

bgID – вече сериозно за Електронното управление в България

Новосформираното Министерство на електронното управление пусна за обществено обсъждане Техническа спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID (което е безспорна основа на всяко Електронно управление). Призоваваме синдикалните членове (и специално колегите от Електрониката и от Информационните технологии) да споделят мисли, за да ги включим в нашата официална позиция!

В дадения срок публикувахме нашата официална позиция относно предложената Техническа спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID (вх.№04.25-513 #1 от 24.2.2022г. на Министерския съвет; и вх.№ДАЕУ-2892 от 24.02.2022 г. на вече бившата, но все още функционираща в накаква степен Държавна агенция „Електронно управление“; на този етап нито новосформираното Министерство на Електронното управление, нито ресорният министър са обявили официални координати за контакт, за да се свържем по-директно с тях). Поради технически неизправности в Портала за обществени консултации, така и не успяхме да качим позицията и там. Но независимо от това, се надяваме тя да бъде взета предвид при утвърждаване окончателната версия на Спецификацията.

Благодарим на всички синдикални братя и сестри, които предложиха идеи за нашата позиция!


Новосформираното Министерство на електронното управление (МЕУ) пусна за обществено обсъждане (със срок до 04.3.2022 г.) Техническа спецификация за изграждане на мобилно приложение за електронна идентификация и електронно подписване – BGID. Както много пъти наши експерти са отбелязвали, електронната идентификация (и в частност – електронното подписване) е основа, върху която трябва да стъпи всеки електронно управляван процес – факт, старателно избягван от поредица предходни правителства, в старанието им българско Електронно управление в крайна сметка да не се случи.

Макар да не е базирана на предпочитаните от нас концепции за свободен софтуер, спецификацията все пак стъпва върху технологично най-близките разбирания за Отворен софтуерен код и за Отворени машинночетими формати – което още веднъж дава сериозни надежди, че този път Електронното управление на България ще бъде придвижено значително напред, без бетонирането на нездрави лобистки и тяснокорпоративни интереси. Още повече, че министър Божидар Божанов още като част от неправителствената „Общество.бг“, а след това и като съветник по въпросите за Електроното управление на вицепремиера Румяна Бъчварова във второто правителство на Бойко Борисов (2015-2016), постигна първите, но съществени пробиви в тази насока, налагайки такива понятия в относимата нормативна уредба.

Като обществена организация, ангажирана пряко с въпросите на Електронното управление и Информационното общество, в указания срок НФТИНИ ще излезе с официална позиция по предложената техническа спецификация – като основните ни съображения ще бъдат насочени преди всичко към гарантирането на софтуерната свобода, позволяваща безусловна технологична неутралност; приспособяване на софтуерния код към действителните нужди на гражданите, организациите и институциите; и преграждаща рисковете от създаване на монополни зависимости и корупционни непрозрачности. Засега има напълно положителни индикации, че конструктивният разговор ще се случи.

Призоваваме синдикалните членове (и специално колегите от Електрониката и от Информационните технологии) да споделят своите мисли, за да можем да ги включим в общата ни позиция! А на новосформираното министерство пожелаваме успех в нелеката, но амбициозно подведена задача!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори