НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Дигиталната трансформация и бъдещето на труда

Монографията „Дигиталната трансформация и бъдещето на труда – глобални тенденции, локални последствия“ на доц. д-р Васил Н. Киров от ИФС при БАН ще бъде представена на 21.06.2022 г. (вторник) от 16:30 ч. в гр. София, ул. Петнадесети ноември №1. Заповядай!

Със своята монография „Дигиталната трансформация и бъдещето на труда – глобални тенденции, локални последствия“ доц. д-р Васил Н. Киров от Института по философия и социология (ИФС) при Българската академия на науките (БАН) си поставя амбициозната задача да проследи тенденциите и последиците от една от най-големите трансформации на труда след Първата индустриална революция – тази на повсеместно проникващата дигитализация във всички сфери от съвременния живот.

  • Как гравитацията на „Интернет на нещата“ увлича бизнес-процесите?

  • Какво остава от работното време и работното място при наличието на глобален internet?

  • До какви идеи за труда достигат технологиите за Изкуствен интелект?

  • С кои професии се заема роботиката и как това променя заетостта?

  • Време ли е за радикално нова организация на живота, труда и личностната реализация?

  • И не накрая – в новите технологични реалности има ли място за права на работещите?

Ще чуем встъпителните думи на доц. Киров и ще поговорим по тези и сходни въпроси на чаша вино в Големия салон на Централната сграда на БАН, а желаещите могат да потърсят екземпляр от монографията... Все още на добрата стара хартия :)

Време: 21.06.2022 г. (вторник) от 16:30 ч.
Място: Централна сграда на БАН в гр. София, ул. Петнадесети ноември №1

Заповядай! Може с колеги и съмишленици!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори