НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Недоволство в Sensata и Liebherr Пловдив

Във връзка с вълненията на работещите в Sensata и Liebherr в гр. Пловдив, НФТИНИ продължава да настоява за мирно и законосъобразно разрешаване на назряващите колективни трудови спорове, но аргументите се изчерпват.

НФТИНИ с тревога наблюдаваме вълненията на работещите в Liebherr-Пловдив, които пожелаха 200 лв. ваучери за храна и 20% увеличение на основните работни заплати (които след исканата промяна следва да достигнат поне 1'446 лв.). Приемаме със значително съмнение медийните съобщения, че работещите и мениджмънтът „били постигнали съгласие“ исканията на работещите да бъдат ограничени само до увеличаване размера на ваучерите за храна; и прогнозираме, че постигнатият „баланс“ в отношенията няма да остане траен.

С още по-голяма тревога отбелязваме вълненията на работещите в Sensata-Пловдив, които пожелаха да се тури край на трайната негативна тенденция основните работни заплати в предприятието да изостават от минималната работна заплата (МРЗ) за страната (през 2007 г. коефициентът беше почти 2,0 – докато през 2022 г. вече е занижен до 1,1).

Действията на работещите в гр. Пловдив не са били съгласувани със Синдикатите. Във връзка с последното декларираме, че оттук нататък НФТИНИ не може да продължи да обезпечава стабилност, в случай на инцидентни и незаконосъобразни реакции – ако търпението на работещите се изчерпа напълно.

От 2019 г. (когато управителят Томи Вер Елст пое отново оперативното управление на Sensata-Ботевград), предлагаме всевъзможни решения в полза на социалния мир – но ръководството на Sensata продължава „да не намира необходимост“ да се вслуша в справедливите искания на работещите:

  • поне 1'200 лв. минимална основна заплата;

  • поне 80 лв. ваучери за храна (изпълнено); и

  • поне 1,2% клас „прослужено време“,

Продължаваме да полагаме систематични усилия за конструктивно разрешаване на назряващите проблеми в предприятието – което считаме, че все още може да се осъществи в рамките на законовата процедура, без ефективни стачни действия. Следва обаче да признаем, че разполагаме с все по-малко аргументи за възспиране на деструктивния потенциал, който в крайна сметка може да ескалира като в Liebherr.

Оставаме отворени за преговори по нашите искания (които се отличават като съвсем скромни на фона на тези в Liebherr) и призоваваме колегите да се въздържат от деструктивни действия, като окажат цялото съдействие, на което са способни, за законосъобразно разрешаване на назряващия Колективен трудов спор.

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори