НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Индексирахме заплатите в ССА

Възнагражденията в системата на ССА вече са индексирани с размери, сходни на тези в БАН и различните държавни ВУЗ-ове в страната. Подписахме актуализирано Приложение №3 към действащия в Академията БКТД – с което нашата кампания за осигуряване на необходимия допълнителен бюджетен трансфер от 5,5 млн. лв. завърши.

Днес подписахме актуализираното Приложение №3 към Браншовия колективен трудов договор (БКТД) с минималните основни работни заплати по категории персонал в системата на Селскостопанската академия (ССА), в отражение на договорения допълнителен бюджетен трансфер от 5,5 млн. лв.

Макар да не постигнахме максималното от това, което колегите в Академията заслужават, достигнахме до равнища, поставящи Аграрната наука на достойно място с тази в БАН и различните ВУЗ-ове в страната – което беше същинската цел на нашата кампания. Сега минималните основни заплати за работещите в Академията достигат до следните равнища:

 • за професор – 1'640 лв.;

 • за доцент – 1'540 лв.;

 • за главен асистент – 1'440 лв.;

 • за асистент – 1'330 лв.;

 • за главен експерт – 1'030 лв.;

 • за старши експерт – 1'000 лв.;

 • за младши експерт – 880 лв.;

 • за главен специалист – 860 лв.;

 • за старши специалист – 845 лв.;

 • за младши специалист – 820 лв.;

 • за технически сътрудник – 810 лв.;

 • за изпълнител – 770 лв.;

 • за главен счетоводител – 1'380 лв.;

 • за финансов контрольор – 980 лв.;

 • за специалист счетоводител – 950 лв.

Както е известно, към тези размери се начисляват всички допълнителни плащания като Клас „Прослужено време“, „Докторски“ и т.н. – окончателното възнаграждение на всеки един от работещите ще бъде по-високо от посоченото.

Следва да отбележим, че постигнатото нямаше да бъде възможно, ако не бяхме обединили усилия – ние от НФТИНИ при КТ „Подкрепа с колегите от ФНСЗ при КНСБ, Ръководството на ССА и редица наши приятели – общественици, журналисти, политически лица.

Благодарим на всички!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори